Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w kolejnej, X ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej dla poradni psychologiczno-pedagogicznych nt.

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w zmianie systemowej

Konferencję adresujemy do dyrektorów i nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Podczas konferencji poruszymy szereg zagadnień związanych z pracą poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego m.in.:

 • dyrektor jako administrator – zadania i obowiązki;
 • orzeczenia i opinie – po 2 latach nowych wzorów;
 • dokumentowanie pracy poradni;
 • wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek przez poradnictwo;
 • zadania poradnictwa w "trudnych czasach".

Konferencja odbędzie się w dniach 18 – 20 września 2019 r.Ustroniu w Hotelu Jaskółka, ul. Zdrojowa 10.

 

Program konferencji

I dzień – 18 września 2019 r.
11:00 – 11:15Otwarcie konferencji
11:15 – 13:15Nowe zadania poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego – wykład, MEN
13:15 – 14:30Przerwa obiadowa
14:30 – 16:00Zmiany formalne i merytoryczne w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym – informacja o pracy zespołu ekspertów – wykład, Marzena Czarnocka PPP nr 13 Warszawa
16:00 – 16:30Przerwa kawowa
16:30 – 18:00Panel dyskusyjny
19:00Kolacja
II dzień – 19 września 2019 r. warsztaty
9:00 – 13:30Sesja warsztatowa
14:00 – 15:30Przerwa obiadowa
15:30 – 17:00Sesja warsztatowa
17:00 – 18:00Podsumowanie sesji warsztatowych
19:00Kolacja
III dzień – 20 września 2019 r. warsztaty
9:00 – 10:30Edukacja włączająca – wprowadzenie w problematykę – wykład, prof. dr hab. Zenon Gajdzica, Uniwersytet Śląski
11:00 – 12:30Wspomaganie przedszkoli szkół i placówek przez poradnie we wprowadzaniu edukacji włączającej – wykład, dr Danuta Al-Khamisy, APS
12:30 – 13:30Podsumowanie konferencji
13:30Obiad

 

I Grupa – Status prawny dyrektora i nauczyciela poradni – prowadzi Anna Król
II Grupa – Nowe zadania dla poradni psychologiczno-pedagogicznych – prowadzi Marzena Czarnocka
III Grupa – Edukacja włączająca zadania dla poradni – prowadzi przedstawiciel MEN lub ORE
IV Grupa – Opinie i orzeczenia a edukacja włączająca – prowadzi Małgorzata Spendel

 

Koszt udziału w konferencji to 645 zł (miejsce w pokoju 2-osobowym) i obejmuje:

 • opłatę konferencyjną,
 • koszt noclegu,
 • koszt wyżywienia.

 

Komunikat II

Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu do hotelu czyli w dniu z 17 września 2019 r.

Osoby, które planują dodatkowy nocleg prosimy o:

 1. osobiste zarezerwowanie dodatkowego noclegu w Hotelu tel. 33 854 48 40
 2. wysłanie informacji do Metisu aby powiększyć kwotę na fakturze o koszt dodatkowego noclegu.

 

Komunikat III

Z uwagi na liczne pytania dotyczące noclegów informuję:

 1. Kwota 645 zł za konferencję obejmuje m.in. miejsce w pokoju 2-osobowym (2 noclegi + wyżywienie)
 2. Dodatkowy nocleg w pokoju 2 osobowym to kwota 100 zł.
 3. Organizator czyli ROM-E Metis nie przewiduje rezerwacji miejsca w pokoju 1-osobowym.
 4. Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju 2-osobowego jako „jedynki” za dodatkową opłatą wynoszącą 100 zł za każdy nocleg.
 5. Takiej rezerwacji należy dokonać osobiście w Hotelupowiadomić nas o tym (chodzi o fakturę).

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 645 zł

Termin płatności: 11 września 2019 r.

 

Szczegółowych informacji udziela koordynator konferencji:

Małgorzata Spendel
e-mail:

Serdecznie Państwa zapraszamy

 

O wykładowcach

prof. zw. dr hab. Zenon Gajdzica

Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z cieszyńskim Wydziałem jest nierozłącznie związany. Wszyscy w kraju identyfikują tę jednostkę m.in. dzięki Profesorowi, który niezwykle systematyczną pracą naukowo-badawczą, dydaktyczną i organizacyjną osiągnął w ciągu dwudziestu lat najwyższy awans na tytuł naukowy profesora. Jest jednym z "najstarszych" uczestników Letnich Szkół Młodych Pedagogów Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN oraz działającego pod patronatem Komitetu Zespołu Pedagogiki Specjalnej. Jego specjalnością jest oligofrenopedagogika oraz edukacja integracyjna.

Wśród najważniejszych rozpraw zwartych Profesora znajdziemy m.in.:

 1. Podręcznik w procesie kształcenia uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym. UŚ, Katowice 2002;
 2. Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach w rozwoju. AP, Kraków 2006 (współautor J. Wyczesany);
 3. Edukacyjne konteksty bezradności społecznej osób z lekkim upośledzeniem umysłowym. UŚ, Katowice 2007;
 4. Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych, Impuls, Kraków 2011;
 5. Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej, Impuls, Kraków 2014.

Główne kierunki badań: edukacja i socjalizacja osób niepełnosprawnych intelektualnie, kształcenie integracyjne i inkluzyjne.

 

Dr Danuta Al-Khamisy

Akademia Pedagogiki Specjalnej, Instytut Pedagogiki Specjalnej, Zakład Terapii Pedagogicznej, doktor nauk humanistycznych, magister pedagog szkolny oraz edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej, Studia podyplomowe Wspomagania Dzieci z Problemami Rozwojowymi

Wybrane publikacje

 • D. Al-Khamisy. J.Bogucka (red.) (2009), Szkoła dla wszystkich. Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Warszawa: CMPPP.
 • D. Al-Khamisy. (2010). Dziecko niepełnosprawne w dialogowej strategii edukacyjnej W: E. Ogrodzka – Mazur (red.), Edukacja małego dziecka. Wychowanie i kształcenie w praktyce. Tom 2. Cieszyn-Kraków: Impuls.
 • D. Al-Khamisy. (2013). Edukacja włączająca edukacją dialogu. W poszukiwaniu modelu edukacji ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • D. Al-Khamisy, D. 2016. Nauczyciele wobec dylematu za czy przeciw inkluzji. Inkluzja jako hasło czy rzeczywistość? W: L. Pytka, T. Zacharuk, M. Wiśniewska (red.), Perspektywy i doświadczenia edukacji inkluzyjnej. Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, s. 29-45.

Badania własne :

 • Gotowość nauczycieli do edukacji integracyjnej (2000-2003)
 • Gotowość nauczycieli do edukacji włączającej (2011-2012)
 • Wsparcie wewnętrzne i zewnętrzne ucznia z ADHD w edukacji integracyjnej i włączającej (2013-2014)
 • Szkoła jako przestrzeń społeczno-edukacyjna ucznia z trudnościami w uczeniu się

 

Anna Król

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, autorka szeregu publikacji poświęconej tematyce prawa administracyjnego i prawa pracy, współautorka komentarzy do ustawy o systemie oświaty i wielu publikacji z tego zakresu. Wykładowca akademicki, wieloletni pracownik administracji publicznej, w tym organu nadzoru pedagogicznego, zastępca przewodniczącego wspólnej komisji dyscyplinarnej dla członków korpusu służby cywilnej, przez 5 lat pełniła funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli, nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych, od ponad 10 lat prowadzi zajęcia, szkolenia i kursy, współpracując ze szkołami wyższymi i placówkami doskonalenia nauczycieli.

 

Marzena Czarnocka

nauczyciel, neurologopeda, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej. Doświadczenie na stanowisku wizytatora Kuratorium Oświaty. Konsultantka w zakresie prawa oświatowego, autorka publikacji w zakresie organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Członek zespołu ekspertów MEN do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (2017-2019)

 

Małgorzata Spendel

psycholog, logopeda, nauczyciel-konsultant. Posiada 38 letnie doświadczenie w pracy psychologicznej, w tym diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Od 20 lat w ramach ROM-E Metis w Katowicach realizuje autorskie programy szkoleń dla nauczycieli w dziedzinie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, pracy z dziećmi przedszkolnymi i w edukacji wczesnoszkolnej (diagnostyka, terapia, kształcenie) – autorka projektu PEWNIAK.

Współpracuje z poradnictwem psychologiczno-pedagogicznych w całym kraju. Prowadzi zajęcia szkoleniowe w poradniach, przedszkolach, szkołach i ośrodkach oświatowych.

Członek Zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej. Ekspert ORE ds. opracowania standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Opublikowano 6 czerwca 2019
Zmieniono 13 sierpnia 2019
Zarchiwizowano 18 września 2019
Wróć