Szanowni Państwo

Zapraszamy na I Regionalną Konferencję dla Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Socjoterapeutycznych – "Co wspiera, a co zaburza rozwój – czynniki korekcyjne w pracy resocjalizacyjnej".

Pracując od wielu lat w obszarze optymalizacji działań wychowawczo-resocjalizacyjnych w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapeutycznych zauważamy, że coraz częściej do tych placówek trafiają dzieci i młodzież z głębokimi deficytami rozwoju emocjonalnego, społecznego i moralnego.

Z tego powodu praca wychowawcy i nauczyciela w MOW/MOS wymaga łączenia wielu funkcji: korekcyjnego dorosłego wprowadzającego strukturę poprzez normy i zasady, terapeuty, wychowawcy i wielu innych nie wymienionych tutaj a potrzebnych w codziennej pracy. Jednocześnie wychowawcy zgłaszają coraz głębszy poziom zaburzenia u swoich podopiecznych. Wychowankowie wymagają indywidualnego wsparcia, a jednocześnie muszą być włączani w grupę, co podnosi poziom wyzwań, którym nauczyciele i wychowawcy muszą stawić czoła. To stawia wychowawców w kolejnej roli czyli terapeuty. Ich oddziaływania i interwencje wymagają nieraz specyficznej wiedzy z zakresu psychologii dzieci i młodzieży. Obecnie często występującą problematyka są zaburzenia zachowania utożsamiane z pojęciem "trudne, kłopotliwe dla osoby dorosłej dziecko". Dzieci sprawiają trudności z różnych powodów np.: braku znajomości zasad, rozpoznań psychiatrycznych (ASD, ADHD, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju), zachowań opozycyjno-buntowniczych... W trakcie konferencji chcemy skupić uwagę na rozróżnieniu zaburzeń dwubiegunowych od zaburzeń zachowania dlatego, że często te dwie jednostki diagnostyczne bywają mylone. Powoduje to błędne oddziaływanie terapeutyczne i brak postępów w leczeniu.

W związku z rosnącymi wymaganiami, które pojawiają się w procesie resocjalizacji chcemy zaproponować pierwszą regionalną konferencję dla MOW-ów i MOS-ów, w trakcie której będziemy się starali odpowiedzieć na pytania:

  • Jak buduje się relacja przywiązania między rodzicem a dzieckiem?
  • Jak rozpoznawać wczesne symptomy zaburzeń zachowania i zaburzeń dwubiegunowych?
  • Co kształtuje korekcyjną więź?

Termin: 30 - 31 maja 2019 r.

Miejsce: Ustroń – szczegółowe miejsce zostanie podane wkrótce.

Pierwszy dzień konferencji

09:00 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 – 11:30

Społeczność terapeutyczna

wykład Tomasz Stuła – dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie, kotrener Towarzystwa Psychoprofilaktycznego w Warszawie. Pod jego kierownictwem w MOWie w Radzionkowie wprowadzono unikalny w skali kraju program usamodzielniania wychowanek

11:30 – 12:00Przerwa kawowa

12:00 – 13:30

Survival po polsku

wykład Krzysztof Kwiatkowski – polski pisarz – propagator survivalu, pedagog, znany w środowisku harcerzy i "ludzi survivalu" jako "Krisek" Wykładowca metodyki resocjalizacji, survival w wychowaniu i/lub metodyki survivalu na uczelniach: Uniwersytet Łódzki, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, AWF Warszawa

13:30

Obiad

15:00 – 18:00

Jak wykorzystać w praktyce założenia survivalu w pracy korekcyjnej

warsztat Krzysztof Kwiatkowski

Zdrowie psychiczne w pracy wychowawcy

warsztat Wioleta Baraniak – nauczyciel-konsultant ROME Metis w Katowicach, ponad 20-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej i pomocy psychologicznej, psychoedukacji, interwencji kryzysowej, w tym 15-letnie doświadczenie w pracy interwencyjnej w pomocy telefonicznej

Drugi dzień konferencji

8:30 – 9:30Śniadanie

10:00 – 11:30

Rodzic, jako bezpieczna baza o relacji i funkcji przywiązania w rozwoju człowieka

Adrian Drdzeń – pedagog, trener umiejętności społecznych, praktyk pracujący w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach. Ukończył Szkołę Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego "Gniazdo" w Katowicach, Certyfikowany Specjalista w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Certyfikat PARPA)

11:30 – 12:00Przerwa kawowa

12:00 – 13:30

Złe zachowanie – objaw czy wychowanie

dr n. med. Ireneusz Jelonek – Wojewódzki konsultant ds. psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, zastępca ordynatora Oddziału Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu

13:30Obiad

 

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest opłata w wysokości 478 zł od uczestnika (cena obejmuje koszt udziału w konferencji, wyżywienia i noclegu).

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 478 zł

Termin płatności: 20 maja 2019 r.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Mirosława Bochner i Beata Birnbach
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124, 146
e-mail: ,

 

 

O prowadzących:

Krzysztof Kwiatkowski

Wykładowca metodyki resocjalizacji, survival w wychowaniu i/lub metodyki survivalu na uczelniach: Uniwersytet Łódzki, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, AWF Warszawa. Jest autorem 4-ego już wydania, kilkutomowego, książki "Survival po polsku"- wprowadzenia do sztuki przetrwania. Założyciel, prezes i członek honorowy Stowarzyszenia Polska Szkoła Survivalu. Jest pomysłodawcą, głównym autorem oraz redaktorem książki "Leśny survival" wydanej przez Lasy Państwowe .Przez 30 lat pracował jako wychowawca w pogotowiu opiekuńczym oraz młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Przez 10 lat był pedagogiem ulicznym. W 1998 roku pracował w Zespole ds. reformy Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

 

Tomasz Stuła

Wychowawca, kotrener Towarzystwa Psychoprofilaktycznego w Warszawie. Od 2004 roku pełni funkcje dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie. W tym czasie MOW w Radzionkowie stał się wiodącą w kraju placówką resocjalizacyjną, której standardy pracy o wiele lat wyprzedziły zmiany jakie obecnie zachodzą w środowisku resocjalizacyjnym. Placówka prowadzi unikalny w skali kraju program usamodzielniania polegający na tym, że wszystkie czynności niezbędne w samodzielnym życiu – tworzenie jadłospisów, zakupy spożywcze, przygotowywanie posiłków, rozliczanie pieniędzy podopieczne wykonują same. Wszyscy pracownicy pedagogiczni placówki od wielu lat podlegają regularnej superwizji. Od 2013 roku w placówce funkcjonuje grupa usamodzielniająca dla podopiecznych autorstwa dyrektora i współpracowników, której istnienie dało asumpt do wpisania takich działań do rozporządzenia w 2015 roku. MOW w Radzionkowie od 2008 roku regularnie realizuje projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach paragramów Comenius i Erasmus+, w których wzięło w tym czasie ponad 120 wychowanek i 30 pracowników pedagogicznych.

 

Ireneusz Jelonek

Lekarz specjalista psychiatrii, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży. konsultant w Młodzieżowym Ośrodku Terapii Uzależnień "Dom Nadziei" w Bytomiu. Absolwent 3-letniego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Od 2008 praktykę kliniczną realizuje jako asystent na Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu. Od wielu lat współpracuje ze środowiskiem oświatowym przybliżając wiedzę o zaburzeniach psychicznych u dzieci i młodzieży podczas prelekcji i wykładów w ramach konferencji i seminariów.

 

Adrian Drdzeń

Pedagog, trener umiejętności społecznych, praktyk pracujący w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach. Ukończył Szkołę Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego "Gniazdo" w Katowicach, kurs specjalistyczny z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR) oraz szkolenia z zakresu wspierania rozwoju dzieci. Rekomendowany trener w zakresie rozpoznawania i interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci, specjalista w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie; Certyfikowany Specjalista w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Certyfikat PARPA). Od 6 lat Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, treningów dla szerokiego grona odbiorców z obszaru wsparcia społecznego. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu profilaktyki, rozpoznawania i interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci, współpracy interdyscyplinarnej w sytuacji przemocy oraz pracy z osobą stosującą przemoc w rodzinie. Stażysta European Forum for Urban Security (Francja). Członek Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w kadencji 2017-2020.

 

Wioleta Baraniak

Psycholog. Nauczyciel-konsultant z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej i pomocy psychologicznej, psychoedukacji, interwencji kryzysowej, w tym 15-letnie doświadczenie w pracy interwencyjnej w pomocy telefonicznej ("Telefon zaufania"). Zajmuje się zagadnieniami profilaktyki zachowań agresywnych, dyscypliną w szkole, wykorzystaniem humoru i coachingu w pracy wychowawczej, a także zagadnieniem tzw. "społeczności pokoju nauczycielskiego", czyli uwarunkowaniami efektywnej współpracy grona pedagogicznego. W związku z doświadczeniem w pomocy psychologicznej i dyżuranta w TZ zajmuje się również problematyką rozwodu i psychologicznej utraty i ich wpływem na funkcjonowaniem dzieci i młodzieży . Specjalizuje się w interwencji kryzysowej w wypadku śmierci samobójczej (postwencja) i zagrożeniu samobójstwem, jak również w zagadnieniu żałoby. Prowadzi treningi rozwoju osobistego, trening antystresowy, trening umiejętności wychowawczych. Ostatnim jej zainteresowaniem zawodowym jest psychologia zdrowego odżywiania.

Opublikowano 26 kwietnia 2019
Zmieniono 30 kwietnia 2019
Zarchiwizowano 30 maja 2019
Wróć