Zapraszamy nauczycieli i doradców zawodowych pracujących z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami na konferencję rozpoczynającą IV Regionalne Forum Doradztwa Zawodowego

(Nie)pełnosprawni na rynku pracy
czyli perspektywy edukacyjne i zawodowe uczniów z niepełnosprawnością.

Termin: 28 maja 2019 r. w godz. 9:30 – 15:00

Miejsce: Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Katowice, ul. Techników 9

Program konferencji

W czasie konferencji oprócz udziału w wykładach i warsztatach będzie można się zapoznać z ofertą szkół ponadpodstawowych kształcących uczniów z niepełnosprawnością oraz instytucji zajmujących się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych m.in. warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej.

9:30 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 – 10:20

Uroczyste otwarcie konferencji

Występ artystyczny w wykonaniu Jarosława Sokołowskiego

Część wykładowa

10:20 – 10:45

Mam chęć do działania – rola rodziny w budowaniu motywacji do działania dziecka z niepełnosprawnością

Sebastian Koczy – nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach

10:45 – 11:10

Mam w życiu cel – jak wspierać osobę z niepełnosprawnością w drodze na rynek pracy? – panel ekspertów

Danuta Krzystanek-Żak – wicedyrektor SOSW w Dąbrowie Górniczej
Jadwiga Hermanowicz – asystent studenta z niepełnosprawnością SWPS
Julita Kuczkowska – studentka SWPS

11:10 – 11:35

Dobre praktyki – prezentacja oferty Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie

Marianna Gajowiec – nauczyciel SOSW w Chorzowie, specjalista ds. usprawniania widzenia

11:35 – 12:00

Przerwa kawowa

12:00 – 12:35

Możliwości wsparcia finansowego osób niepełnosprawnych

Teresa Saczuk – Samodzielny Specjalista ds. współpracy z administracją publiczną Oddział Śląski PFRON

12:35 – 13:10

Czy aktywność zawodowa może dodać skrzydeł? – panel ekspertów

Karolina Kozłowska – fizjoterapeutka
Patrycja Rojek – kierownik WTZ Unikat

13:10 – 13:30

Przerwa

Część warsztatowa (jeden warsztat do wyboru)

13:30 – 15:00

 1. Przygotowanie osoby niepełnosprawnej do samodzielnego funkcjonowania i pracy zawodowej na podstawie dobrych praktyk ZSZS nr 6 w Katowicach?
  Joanna Warpas – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach
 2. Jak budować motywację do działania uczniów niepełnosprawnych?
  Anita Wieloch, Ewa Kustwan-Mróz – nauczyciele konsultanci ROM-E Metis w Katowicach
 3. Jak wspierać rodziców uczniów niepełnosprawnych aby nie tracili wiary w możliwości swoich dzieci?
  Aleksandra Kruszyńska – nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach
 4. Szkoła i co dalej... programy wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców/opiekunów. Wskazanie możliwości i form dalszej rehabilitacji społeczno – zawodowej
  Beata Sajdel – WTZ Unikat w Katowicach
 5. Formy wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnościami (ŚDS, WTZ, CIS, świetlice, Zakład Aktywizacji Zawodowej...)
  Patrycja Rojek – kierownik WTZ Unikat w Katowicach
 6. Rynek pracy a możliwości zawodowe osób niepełnosprawnych
  Anna Kupczak, Aleksandra Ćwiklińska – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

 

Cena: udział w konferencji jest bezpłatny.

Warunki udziału: warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji online i wybór w karcie zgłoszenia jednego warsztatu z listy.

Zapisz się na szkolenie

 

Organizatorzy:
Loga organizatorów – Śląskie i Metis

 

Współorganizatorzy:
Loga współorganizatorów

 

Partnerzy:
Loga partnerów

Opublikowano 24 kwietnia 2019
Zmieniono 10 maja 2019
Zarchiwizowano 28 maja 2019
Wróć