Regionalne Forum Doradztwa Zawodowego, to impreza, która od 2017 roku cieszy się coraz większym powodzeniem wśród nauczycieli, uczniów i rodziców. W pierwszej edycji wzięło udział 315 uczestników, w drugiej edycji 941 uczestników a w trzeciej 1571 uczestników.

Zgodnie z oczekiwaniami nauczycieli rozszerzyliśmy propozycje tegorocznej edycji Forum o zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej dla najmłodszych uczniów, warsztaty dla uczniów szkól ponadpodstawowych oraz ofertę szkoleniową dla nauczycieli i doradców zawodowych pracujących z młodzieżą z niepełnosprawnościami.

Cele:

  • poszerzenie oferty szkół i przedszkoli w zakresie preorientacji, orientacji i doradztwa zawodowego;
  • rozwijanie kompetencji nauczycieli i doradców zawodowych w zakresie prowadzenia preorientacji, orientacji i doradztwa zawodowego;
  • kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec własnego rozwoju zawodowego;
  • prezentacja środowiska pracy charakterystycznego dla poszczególnych zawodów;
  • prezentacja oferty szkół branżowych i techników oraz współpracujących z nimi pracodawców;
  • ułatwienie dostępu do indywidualnych porad doradcy zawodowego;
  • aktywizacja zawodowa uczniów z niepełnosprawnościami.

Adresaci

W poszczególnych dniach forum adresatami są:

  • nauczyciele i doradcy zawodowi,
  • nauczyciele i doradcy zawodowi wraz z grupami uczniów wszystkich typów szkół i najstarszych grup przedszkolnych,
  • rodzice uczniów.

Szczegółowe informacje dotyczące adresatów dla danej formy podano przy ich szczegółowym opisie.

 

Działania/terminy:

Jesień 2019

17 października 2019 r.

WYKŁADY
WARSZTATY
OFERTA SZKÓŁ POLICEALNYCH I UCZELNI WYŻSZYCH

dla nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych z grupami uczniów

18 października 2019 r.

WYKŁADY
WARSZTATY
OFERTA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

dla nauczycieli ze szkół podstawowych z grupami uczniów

19 października 2019 r.

OFERTA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
DYŻURY DORADCÓW ZAWODOWYCH

porady doradców zawodowych dla uczniów, rodziców, nauczycieli w punktach konsultacyjnych w całym województwie

21 października 2019 r.

WARSZTATY
DLA NAUCZYCIELI I DORADCÓW ZAWODOWYCH

z zakresu preorientacji, orientacji i doradztwa zawodowego

 

Wiosna 2019

28 maja 2019 r.

KONFERENCJA
"(Nie)pełnosprawni na rynku pracy czyli perspektywy edukacyjne i zawodowe uczniów z niepełnosprawnościami"

Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS
Katowice, ul. Techników 9

4 czerwca 2019 r.

FORUM BAJTEL
warsztaty z zakresu preorientacji zawodowej dla uczniów klas I - III SP i najstarszej grupy przedszkolnej

Sztolnia Królowa Luiza
Park 12c i Park Techniki Wojskowej
Zabrze, ul. Sienkiewicza 43

 

Materiały do pobrania:

IV Regionalne Forum Doradztwa Zawodowego – plakat (1.46 MB)

Ulotka – rodzice (1.76 MB)

Ulotka – uczeń (2.65 MB)

 

Warunki uczestnictwa

Udział w forum jest nieodpłatny (z wyjątkiem Forum Bajtel – patrz szczegółowe informacje).

Zgłoszenie online obowiązuje na wszystkie formy z wyjątkiem soboty 19 października (dzień otwarty).

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz:
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail:

Sebastian Koczy
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 137
e-mail:

Katarzyna Niemotko
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 123
e-mail:

Opublikowano 16 września 2019
Zarchiwizowano 21 października 2019
Wróć