Szanowni Państwo

w dniu 24 kwietnia 2019 r. w godz. 9:00 – 15:00 organizujemy konferencję metodyczną poświęconą wczesnemu wspomaganiu rozwoju dzieci nt:

Małe dziecko z autyzmem – kompleksowa diagnoza, pomoc i wsparcie

Głównym celem konferencji jest przedstawienie kompleksowych rozwiązań w diagnostyce i opiece nad małym dzieckiem niepełnosprawnym.

Uczestnicy konferencji zapoznani zostaną z najnowszą wiedzą naukową i działaniami praktycznymi związanymi z diagnostyką i usprawnianiem małych dzieci z autyzmem oraz wspieraniem ich rodzin.

Adresujemy ją do nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz przedstawicieli instytucji pracujących z małym dzieckiem i/lub prowadzących wczesną interwencję dzieci. Zapraszamy również koordynatorów zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz koordynatorów i specjalistów wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.

Na konferencję zapraszamy Państwa do naszej filii w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 22.

8:30 – 9:00

Czynne będzie biuro konferencji

9:00 – 9:15

Otwarcie konferencji

9:15 – 10:15

Czy na diagnozę jest za wcześnie?

wykład, dr Sylwia Wrona UŚ

10:15 – 11:15

Routine Based model w pracy z rodzicami – jako przykład dobrych praktyk

wykład, Natalia Józefacka, Przedszkole Terapeutyczne Słoneczna Kraina

11:15 – 11:45

Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – podstawy prawne oraz raport z kontroli NIK

wykład, Małgorzata Spendel, nauczyciel-konsultant, Pracownia Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, ROM-E Metis w Katowicach

11:45 – 12:15

Przerwa kawa, herbata

12:15 – 13:15

Słoneczna Kraina – razem na rzecz dziecka – systemowy model oddziaływań terapeutycznych

wykład, Lucyna Legierska, Przedszkole Terapeutyczne Słoneczna Kraina

13:15 – 14:45

Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka niepełnosprawnego – przykłady dobrych praktyk

wystąpienia przedstawicieli: zespołów ds. wwr oraz ośrodków wiodących

14:45 – 15:00

Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 30 zł

Termin płatności: 10 kwietnia 2019 r.

 

Potwierdzenia uczestnictwa otrzymają Państwo podczas rejestracji w recepcji konferencji w dniu 24 kwietnia 2019 r.

Serdecznie zapraszamy

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy konferencji:

Małgorzata Spendel:
oraz
Anita Wieloch:

 

Informacja o wykładowcach

Routine Based Model w pracy z rodzicami – jako przykład dobrych praktyk
Natalia Józefacka – psycholog dziecięcy, członek międzynarodowej grupy badaczy RAM Group, doktorantka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, w trakcie Specjalizacji Klinicznej Dzieci i Młodzieży. Na codzień pracuję w Przedszkolu Terapeutycznym Słoneczna Kraina, gdzie jest wprowadzany innowacyjny model pracy z rodzicami, terapeutami i nauczycielami na rzecz lepszego rozwoju dziecka ze SPE.

Czy na diagnozę jest za wcześnie? -wczesne objawy całościowych zaburzeń rozwojowych
dr Sylwia Wrona – adiunkt na Uniwersytecie Śląskiem, pedagog specjalny (oligofrenopedagog, tyflopedagog). Na co dzień pracuję na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji oraz w Przedszkolu Terapeutycznym Słoneczna Kraina, gdzie łączymy teorię z praktyką. Moją pasją jest wczesne wspomaganie rozwoju dzieci oraz wsparcie rodziców w tym procesie.

Słoneczna Kraina – razem na rzecz dziecka – systemowy model oddziaływań terapeutycznych
Lucyna Legierska psycholog, logopeda, surdopedagog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, terapeuta metody prof. A. Tomatisa, terapeuta BFB, wieloletni dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, współtwórca przedszkoli Terapeutycznych Słoneczna Kraina.

Opublikowano 15 marca 2019
Zmieniono 18 marca 2019
Zarchiwizowano 24 kwietnia 2019
Wróć