Konferencja w ramach kampanii społecznej Autyzm. Codzienność...

Edukacja i wychowanie dziecka ze spektrum autyzmu

4 kwietnia 2019 r.
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów, rodziców, dziadków, babcie i wszystkich zainteresowanych na konferencję edukacyjno-informacyjną w ramach kampanii Autyzm. Codzienność... EDUKACJA I WYCHOWANIE DZIECKA ZE SPEKTRUM AUTYZMU. Celem konferencji jest budowanie świadomości społecznej na temat osób ze spektrum autyzmu. Chcemy w sposób teoretyczno-praktyczny zgłębić wiedzę na temat warunków kształcenia i wychowania dziecka ze spektrum autyzmu, poznać szanse i zagrożenia edukacji ucznia ze spektrum autyzmu w szkole masowej i specjalnej. Uzupełnieniem wykładów będą warsztaty, podczas których uczestnicy będą mogli wzbogacić swoją wiedzę na temat terapii i postępowania z dzieckiem ze spektrum autyzmu.

10:15 – 11:00

Rejestracja uczestników

11:00 – 11:20

Uroczyste otwarcie konferencji, o kampanii: cele, założenia i dotychczasowe działania

Aleksandra Kruszyńska, Wicedyrektor ROM-E Metis w Katowicach

11:20 – 11:40

Uczę dziecko ze spektrum autyzmu...

Anita Wieloch, nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach

11:40 – 12:10

Specjalna-niespecjalna-wyjątkowa czyli SP nr 2

Ewa Baranowicz, Izabela Bubalik, Szkoła Podstawowa nr 2 w Bytomiu

12:10 – 12:30

Opowieść pt. Niezwyczajne dziecko w systemie edukacji

Żaneta Gadomska, rodzic dziecka ze spektrum autyzmu

12:30 – 13:00

Wsparcie dla dziecka ze spektrum autyzmu w szkole masowej

Agnieszka Wyszomierska, Prezes Zarządu Fundacji na rzecz dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju i spektrum autyzmu "TERAZ MY"

13:00 – 13:20

Przerwa kawowa

13:20 – 15:00

Warsztaty tematyczne (po 45 min każdy), do wyboru dwa dla każdego uczestnika konferencji:

 1. Integracja sensomotoryczna – warsztat dla nauczycieli
  Daria Winczirsz, Małgorzata Włudzik
 2. Rodzice dziecka ze spektrum autyzmu – warsztat dla nauczycieli
  Aleksandra Kruszyńska
 3. Arteterapia – warsztat dla rodziców
  Anna Czerwiec-Banek
 4. Dogoterapia w pracy dzieckiem ze spektrum autyzmu – warsztat dla rodziców
  Bożena Makles

15:00

Zakończenie konferencji

O prowadzących:

Ewa Baranowicz – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego w SP nr 2 w Bytomiu, surdopedagog, terapeuta integracji sensorycznej i trener Odysei Umysłu. Laureatka nagrody Złote skrzydła anioła, za pracę z dziećmi niepełnosprawnymi. W życiu kieruje się zasadą: Jeśli ktoś ci mówi: TO SIĘ NIE UDA – Pamiętaj! – To są jego granice, nie twoje.

Izabela Bubalik – wicedyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Bytomiu, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i pedagog specjalny, surdopedagog, sędzia i trener Odysei Umysłu. Aktualnie zafascynowana różnorodnością autystycznego postrzegania świata. Nauczanie przez doświadczanie to myśl, którą kieruje się w swojej pracy.

Bożena Makles – oligofrenopedagog, terapeuta, nauczycielka wychowania przedszkolnego, prowadzi zajęcia edukacyjne i terapeutyczne z udziałem psa. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, głównie z niepełnosprawnością intelektualną (w tym z autyzmem). Autorka kilku innowacji pedagogicznych.

Małgorzata Włudzik – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 43 w Bytomiu, wicerpezes zarządu Fundacji "Teraz My", nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i ich integracji w szkole masowej. Pozytywnie zakręcona na punkcie wszystkich swoich dzieci i z wzajemnością przez nie kochana.

Daria Winczirsz – terapeuta Integracji Sensorycznej, nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 43 w Bytomiu, sekretarz zarządu Fundacji Teraz My. Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Agnieszka Wyszomierska – prezes zarządu Fundacji Teraz My, pedagog szkolny pracujący w Szkole Podstawowej nr 43, oligofrenopedagog, surdopedagog i tyflopedagog, terapeuta. Koordynator działań na rzecz integracji dzieci ze spektrum autyzmu na terenie szkoły oraz organizator akcji edukacyjnych kierowanych zarówno do uczniów jak i rodziców podczas corocznych obchodów Dni Wiedzy o Autyzmie.

Opublikowano 8 marca 2019
Zarchiwizowano 4 kwietnia 2019
Wróć