Serdecznie zapraszam Państwa na kolejną edycję szkolenia Dyscyplina w klasie, czyli o tzw. zręczności pedagogicznej.

Utrzymanie dyscypliny w klasie, czyli optymalnego poziomu skupienia i podążania uwagą za nauczycielem, jak również przestrzegania norm sprzyjających wspólnej pracy, to wyzwanie dla każdego nauczyciela. Zarówno tego, który ma sporo zawodowego doświadczenia, jak i tego, który stoi na początku swojej drogi zawodowej.

Bazę teoretyczną warsztatu stanowią dwie koncepcje: koncepcja tzw. zachowań zapobiegawczych H.P. Noltinga i koncepcja trudnych zachowań dzieci i młodzieży, rozumianych jako swoisty kod zachowania, autorstwa N. Rappaport i J. Minahan. Oba podejścia u swojego źródła mają liczne obserwacje zachowań dzieci i młodzieży, jak również, co chyba ważniejsze, obserwacje skuteczności interwencji, podejmowanych przez nauczycieli.

Warsztat będzie zatem ilustrowany przykładami konkretnych zachowań, zaczerpniętych z literatury przedmiotu, z doświadczeń prowadzącej, jak również przykładami interwencji nauczycieli, którzy uczestniczyli we wcześniejszych edycjach warsztatu i chętnie dzielili się swoim zawodowym doświadczeniem.

Serdecznie zapraszam,
Wioleta Baraniak

Podstawowe informacje o warsztacie:

Liczba godzin: 10 (2x5 godzin)

Terminy zajęć:

I spotkanie: 4 czerwca 2019 r. w godz. 14:30 – 17:30
II spotkanie: 6 czerwca 2019 r. w godz. 14:30 – 17:30

Miejsce realizacji: Filia ROM- E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 50 zł

Termin płatności: 28 maja 2019 r.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Wioleta Baraniak
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124
e-mail:

Opublikowano 6 marca 2019
Zmieniono 24 kwietnia 2019
Zarchiwizowano 6 czerwca 2019
Wróć