Większość uczniów ma telefony komórkowe, często przynoszą je do szkoły i korzystają na lekcji pod ławką. Czemu nie sięgnąć po uczniowskie smartfony w celach edukacyjnych?
Warsztat poświęcimy wykorzystaniu smartfonów do edukacji mobilnej i rozwijania kompetencji XXI wieku.

Serdecznie zapraszamy na warsztaty, które przekonają Cię, że smartfon to nie tylko telefon, gry czy Internet bez których młody człowiek nie wyobraża sobie życia.

Termin: 15 marca 2019 r. w godz. 14:30 – 18.30

Liczba godzin: 4 zegarowe

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach

Prowadząca: Agnieszka Bilska

 

Tematy poruszane podczas warsztatu:

  • kompetencje społeczne w klasie – Interaktywne gry i zabawy integracyjne i edukacyjne na tablicę interaktywną/monitor;
  • współpraca i organizacja działań w chmurze;
  • badanie opinii i zbieranie informacji zwrotnej ze smartfonem;
  • uczeń/badacz zaangażowany społecznie – nauka w terenie;
  • video autoprezentacja, dyskusje online;
  • poznajemy aplikacje, planujemy lekcje, tworzymy własne materiały edukacyjne z TIK dostosowane do podstawy programowej.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 50 zł

Termin płatności: 8 marca 2019 r.

 

Proszę przynieść własny smartfon lub tablet (z systemem Android), i mieć założone konto w systemie poczty gmail.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Gabriela Wawrzynek:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail:

Opublikowano 4 marca 2019
Zarchiwizowano 15 marca 2019
Wróć