Zapraszamy na seminarium Zawodowo znaczy dobrze – dzień z pracodawcami w szkołach ZDZ w Katowicach.

Adresaci szkolenia: warsztaty adresowane są do doradców zawodowych, psychologów, pedagogów szkolnych.

Termin: 7 marca 2019 r. w godz. 9:00 – 12:00 (rejestracja uczestników 9:00 – 9:30)

Miejsce:

  • Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. św. Jacka 3
  • Technikum Lotnicze Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. Krasińskiego 2

rejestracja nauczycieli przy auli – wejście od ul. św. Jacka 3.

 

Tematyka:

  • pracodawca od kuchni – prezentacja wymagań pracodawcy na współczesnym rynku pracy,
  • pokazowa rekrutacja przeprowadzona przez pracodawców,
  • szkolenie dotyczące kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jako pozaszkolnej formy kształcenia ustawicznego,
  • prezentacja oferty pracodawców dla absolwentów,
  • dla osób chętnych możliwość zwiedzenia pracowni szkolnych oraz rozmów z pracodawcami.

Organizatorzy:

 

Partnerzy:

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

Szczegółowe informacje:

Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
ul. Jacka 3
32 256 41 15

Technikum Lotnicze Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ul. Krasińskiego 2
ul. Krasińskiego 2
32 353 01 23

Koordynatorzy:

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail:

Sebastian Koczy
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 137
e-mail:

Opublikowano 21 lutego 2019
Zarchiwizowano 7 marca 2019
Wróć