Informujemy, że zajęcia w ramach grupy seminaryjno-warsztatowej nt. Przygotowanie do życia w rodzinie. Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży albo... niezbędnik nauczyciela, które miały rozpocząć się 2 kwietnia 2007 r. zostały odwołane.

Prowadzenie: Wiesław Sokoluk – Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, Warszawa.

Zajęcia adresowane są do psychologów, pedagogów pracujących w szkołach i innych placówkach oświatowych oraz nauczycieli wszystkich typów szkół.

Zajęcia grupy będą prowadzone metodami aktywnymi z elementami seminarium oraz częścią wykładową i superwizyjną.

Program spotkań:

 • Płeć – rozwój, determinanty biologiczne, psychospołeczne, zaburzenia.
 • Rozwój psychoseksualny – cz. 1. Do okresu przedszkolnego. Implikacje dla edukacji, wychowania i profilaktyki.
 • Rozwój psychoseksualny – cz. 2. Adolescencja. Implikacje dla edukacji, wychowania i profilaktyki.
 • Rozwój psychoseksualny – cz. 3. Specyficzne różnice w dojrzewaniu chłopców i dziewcząt. Implikacje dla edukacji, wychowania i profilaktyki.
 • Problem normy w zachowaniach seksualnych ludzi.
 • Podsumowanie normy rozwojowej i szczegółowe omówienie normy klinicznej.
 • Związek – determinanty wyboru partnera, fazy związku, kryzysy i konflikty.
 • Pomoc w typowych problemach seksualnych młodzieży.
 • Infekcje i choroby przenoszone drogą płciową – profilaktyka.
 • Kobiety – mężczyźni. Reakcje seksualne, zachowania, różnice w sposobach komunikowania.

Miejsce zajęć: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21.

Ilość osób w grupie: minimum 15, maksimum 20

Koszt: 545 zł (sł. pięćset czterdzieści pięć zł) – za całość od uczestnika.

Jeżeli wyraża Pani/Pan gotowość do udziału w zajęciach prosimy o wypełnienie i podpisanie załączonego formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go organizatorowi w nieprzekraczalnym terminie 26 marca 2007 r.

 • faksem: 32 209 53 13
 • lub pocztą pod adres: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis
  ul. Drozdów 21; 40-530 Katowice

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość rejestracji online.

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 545 zł (sł. pięćset czterdzieści pięć zł) – za całość od uczestnika.

Prosimy o wpłatę ww. kwoty na konto:

ING Bank Śląski S.A. Nr 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

lub bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

Istnieje możliwość wpłaty w ratach:

I rata: 200 zł (wpłata do 30 marca 2007 r.);
II rata: 200 zł (wpłata do 1 czerwca 2007 r.);
III rata: 145 zł (wpłata do 31 października 2007 r.).

Rezygnacja z formy doskonalenia zawodowego w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem powoduje, że ROM-E Metis w Katowicach nie zwraca wpłaconej należności. Rezygnacji należy dokonać w formie pisemnej.

Prosimy o dokładne wypełnienie formularza wpłaty/przelewu bankowego.

W polu wpłata tytułem należy wpisać tytuł szkolenia: Przygotowanie do życia w rodzinie oraz – w przypadku opłat dokonywanych przez szkołę/placówkę – imię i nazwisko uczestnika, za którego została dokonana opłata.

Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki oraz adres) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

Wszelkie pytania i informacje prosimy kierować do koordynatora projektu – Tomasza Wojtasika:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
adres: ul. Drozdów 21; 40-530 Katowice
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail:

Opublikowano 13 lutego 2007
Zmieniono 28 marca 2007
Zarchiwizowano 3 kwietnia 2007
Wróć