Zapraszamy na warsztaty Tworzenie z gliny i materiałów różnych sposobem na relaks i samozadowolenie.

Adresaci szkolenia:

Warsztaty są adresowane do nauczycieli szkół i przedszkoli, wychowawców, instruktorów w Domach Kultury, terapeutów zajęciowych, bibliotekarzy i studentów oraz wszystkich zainteresowanych tworzeniem w glinie w miłej twórczej atmosferze!

 

Termin: 1, 15, 22 marca 2019 r. w godz. 15:30 – 19:15

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

 

Cel warsztatów:

 • możliwość wykorzystania techniki w całości lub części podczas zajęć z podopiecznymi lub jako twórczość własną,
 • poprawa i rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji ruchowej,
 • rozwijanie dbałości o estetykę i staranność wykonywania pracy,
 • rozbudzanie zainteresowania sztuką i rozwój kreatywności oraz twórczego myślenia,
 • obniżenie poziomu stresu i ukierunkowanie rozładowywania nagromadzonych napięć,
 • relaks i twórcze spędzanie wolnego czasu,
 • utrwalenie pozytywnej samooceny i rozwijanie współpracy w grupie.

Tematyka warsztatów:

 • poznanie podstaw ceramiki artystycznej oraz podstawowych rodzajów i cech materiałów (gliny szarej, czarnej, szkliw, szkła) wykorzystywanych podczas pracy;
 • zapoznanie z głównymi zasadami pracy z gliną;
 • poznanie podstawowych zasad tworzenia ceramiki w pracy z dziećmi;
 • poznanie przebiegu procesu formowania, szkliwienia i wypalania ceramiki;
 • poznanie i zastosowanie prostych możliwości zdobnictwa ceramicznego (m.in. dopełnianie formy barwnym szkłem);
 • zaprojektowanie wyrobów: formy dekoracyjne połączone ze sznurem (do zawieszenia na ścianie lub gdzie indziej...), forma dekoracyjna półprzestrzenna połączona z rafią;
 • realizacja projektów;
 • samodzielne wykonanie użytkowych oraz dekoracyjnych form ceramicznych z szarej gliny;
 • zdobienie za pomocą koronek, rytów, dekorów z gliny;
 • szkliwienie powierzchni oraz wypełnianie kompozycji różnobarwnym szkłem;
 • zapoznanie z możliwościami wykorzystania gliny jako materiału w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Czas trwania:

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową. Obejmują trzy pięciogodzinne spotkania. Uczestnicy zabierają wykonane przez siebie przedmioty, otrzymują krótki opis przebiegu warsztatów i używanych materiałów (szczegółowy harmonogram zajęć poniżej).

 

O prowadzącym:

Iwona Bogatko
nauczyciel-konsultant

Wychowanie plastyczne, specjalizacja: rzeźba – Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Sztuka (studia podyplomowe). Ceramika i wzbogacone techniki plastyczne to jej pasja. Doświadczony nauczyciel, wykładowca. Posiada wieloletnie doświadczenie pedagogiczne. Prowadziła zajęcia plastyczne z  dziećmi w wieku przedszkolnym, na poziomie szkoły podstawowej, liceum oraz zajęcia ze studentami dotyczące nie tylko różnych dziedzin sztuki (rysunek, rzeźba, ceramika) i samej historii sztuki, ale również te, które związane są ściśle z metodyką nauczania plastyki na poziomie szkoły podstawowej i  gimnazjum.

Obszar, w którym się specjalizuje, to  metodyka nauczania plastyki (porady i ćwiczenia praktyczne), stosowanie ciekawych technik plastycznych w pracy z dziećmi i  młodzieżą.

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 120 zł

Termin płatności: 22 lutego 2019 r.

 

Koszt udziału obejmuje: koszt gliny, szkliw, szkła, korzystanie z narzędzi, wypał w 800 stopniach, wypał w 1200 stopniach, materiały informacyjne.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Iwona Bogatko

tel.: 32 787 37 01 wew. 39
e-mail:

Opublikowano 8 lutego 2019
Zarchiwizowano 1 marca 2019
Wróć