Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział,
ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć,
a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło,
a żeby go coś naprawdę zajmowało
 – Janusz Korczak

Konferencja

Co zrobić, aby ze szkoły nie wyszedł egocentryk wpatrujący się bezrefleksyjnie w ekran smartfona, nieumiejący przygotować posiłku, zrobić zakupów, włączyć pralki, znaleźć pracy czy też prowadzić dialog podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

Jak pomóc uczniowi przezwyciężyć niechęć do uczenia się?

Jak przygotować go do życia w szybko zmieniającym się świecie?

Na te i inne pytania dotyczące kompetencji, w które należy wyposażyć młodego człowieka, aby w przyszłości osiągnął on sukces na miarę swoich możliwości i zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, zdolnościami czy też talentami, będą odpowiadać nasi eksperci podczas konferencji EDUKOMPAS, na którą Państwa zapraszamy.

Tematyka konferencji jest zgodna z zaleceniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów.

 

Termin konferencji: 20 marca 2019 r.

Miejsce konferencji: Filia ROM-E Metis, Bytom, ul. Chorzowska 22

Program konferencji:

9:00 – 10:00 – rejestracja uczestników

10:00 – 10:15 – otwarcie konferencji

10:15 – 11:00 – Strategie i metody nauczania stosowane w kształtowaniu kompetencji kluczowych – Agnieszka Herma

11:00 – 12:30 – Co musi się stać, aby uczeń mógł kierować swoim procesem uczenia się – Danuta Sterna

12:30 – 13:00 – przerwa kawowa

13:00 – 14:30 – Jak towarzyszyć uczniowi w procesie uczenia się – Aleksander Pawlicki

14:30 – 15:00 – dyskusja, zakończenie konferencji

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Anna Dzięgiel:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

 

O prowadzących

Agnieszka Herma – doktor nauk matematycznych, nauczyciel dyplomowany IV LO im. KEN w Bielsku-Białej z 20-letnim stażem pracy, pełniący funkcję doradcy metodycznego w zakresie matematyki.
Organizuje konsultacje zespołowe i indywidualne, przygotowuje materiały metodyczne w formie artykułów oraz scenariuszy publikowanych online. Upowszechnia doświadczenia innowacyjne własne i innych nauczycieli w zakresie stosowania ICT (TIK) w nauczaniu matematyki. Inicjuje i prowadzi doradztwo w zakresie pracy z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki.
Organizuje warsztaty w ramach ogólnopolskich konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Uczestnicząc w pracy RODN "WOM" w Bielsku-Białej, prowadzi szkolenia dla doradców oraz rad pedagogicznych wszystkich typów szkół.
W swoim dorobku ma 17 samodzielnych publikacji oraz jest współautorką 6 podręczników. Autorka publikacji z zakresu wspomagania szkół w kształtowaniu kompetencji kluczowych u uczniów.

Danuta Sterna – ukończyła studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała na Politechnice Warszawskiej i w liceach warszawskich, jako nauczycielka matematyki i dyrektorka szkoły. Od 2000 r. współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) w programie Szkoła Ucząca Się (SUS), prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, tworzy i prowadzi kursy internetowe, a także jest ekspertem merytorycznym w programie SUS. Propaguje w Polsce ocenianie kształtujące i wprowadziła do edukacji polskiej metodę "OK zeszyt", która cieszy się dużym zainteresowaniem nauczycieli. Jest autorką publikacji dla nauczycieli i książek: "Ocenianie kształtujące w praktyce", "Uczę (się) w szkole", "Uczę się uczyć. Ocenianie kształtujące w praktyce", "OKmiks" i współautorką książki "Uczę w klasach młodszych".

Aleksander Pawlicki – wykładowca Szkoły Edukacji PAFW i UW, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, filozofii i retoryki. Absolwent historii, studiował także teologię. Ukończył studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Pracował w gimnazjum i liceum. Autor programu historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej oraz towarzyszących mu podręczników "Był sobie człowiek", współautor podręcznika do wiedzy o społeczeństwie w liceum. Był ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej – współautorem podstawy programowej z 2008 r., współpracownikiem programu PISA Polska (2009 r.), odpowiedzialnym za grupę humanistyczną w projekcie badań nad umiejętnościami złożonymi prowadzonym przez Zakład Interdyscyplinarnych Studiów nad Edukacją IFiS PAN oraz Centralną Komisję Egzaminacyjną (w latach 2008-2010).
Pomysłodawca i współorganizator Warszawskiego Konkursu Debat Oksfordzkich. W 2003 r. został wyróżniony w konkursie Prezydenta M.st. Warszawy "Najlepszy Nauczyciel Warszawy". Jest także trenerem biznesu.

Opublikowano 8 lutego 2019
Zarchiwizowano 20 marca 2019
Wróć