Zapraszamy na kurs doskonalący dla chcących podzielić się swoją wiedzą z dorosłymi – Trener w oświacie – który trwał będzie od 3 marca do 16 czerwca 2019 r. w godz. 9:00 – 16:00

Miejsce realizacji kursu: ROM-E Metis w Katowicach.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę szkoleniową z dużym doświadczeniem praktycznym.

Ogólna liczba godzin kursu: 160 godzin, w tym praca własna 24 godziny. 17 spotkań weekendowych

Koszt kursu: 900 zł.

Ukończenie kursu daje wiedzę i umiejętności, które można wykorzystać w edukacji dorosłych. Efektem jest samodzielność w działaniu i zdolność do rozwiązywania problemów.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

 1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
 2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
 3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 900 zł

Termin płatności: 24 lutego 2019 r.

 

Program kursu:

 1. Andragogika – metodyka pracy z dorosłymi.
 2. Dydaktyka nauczania dorosłych – motywowanie.
 3. Komunikacja w pracy trenera – funkcje i narzędzia komunikacji interpersonalnej i intrapersonalnej, poprawność językowa
 4. Prowadzenie i rozwój grupy: kontakt, relacje, metody pracy z grupą.
 5. Badanie potrzeb, projektowanie szkoleń, materiałów szkoleniowych i projektowanie procesu oceny skuteczności szkolenia.
 6. Autoprezentacja trenera: gesty, kontakt wzrokowy, przestrzeń, postawa – zajęcia będą prowadzone z użyciem kamery.
 7. Emisja głosu.
 8. Stres i sytuacje trudne w pracy trenera.
 9. Wykorzystanie Internetu (e-learning) w pracy z dorosłymi.
 10. Praca własna – przygotowanie programu.
 11. Superwizja.

 

Harmonogram kursu:

Lp.

Tytuł modułu

Liczba godzin

Data

Prowadzący

1

Andragogika – metodyka pracy z dorosłymi

8

3 marca 2019 r.

Elżbieta Modrzewska

2

Prowadzenie i rozwój grupy: kontakt, relacje, metody pracy z grupą

16

9 i 10 marca 2019 r.

Beata Łęcka,
Krystyna Szczęsna-Witkowska

3

Stres i sytuacje trudne w pracy trenera

16

13 i 14 kwietnia 2019 r.

Tomasz Wojtasik

4

Komunikacja w pracy trenera – funkcje i narzędzia komunikacji interpersonalnej i intrapersonalnej, poprawność językowa

16

27 i 28 kwietnia 2019 r.

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

5

Autoprezentacja trenera: gesty, kontakt wzrokowy, przestrzeń, postawa – zajęcia będą prowadzone z użyciem kamery

8

12 maja 2019 r.

Bożena Bucka

6

Badanie potrzeb, projektowanie szkoleń, i materiałów szkoleniowych i projektowanie procesu oceny skuteczności szkolenia

16

18 i 25 maja 2019 r.

Anna Dzięgiel

7

Dydaktyka nauczania dorosłych – motywowanie

8

19 maja 2019 r.

Sonia Gogulla,
Grażyna Skirmuntt

8

Emisja głosu

8

26 maja 2019 r.

Stefan Szulc

9

Dydaktyka nauczania dorosłych – motywowanie

8

1 czerwca 2019 r.

Sonia Gogulla,
Grażyna Skirmuntt

10

Wykorzystanie Internetu, (e-learning) w pracy z dorosłymi

16

8 i 9 czerwca 2019 r.

Sebastian Koczy

11

Praca własna – przygotowanie programu

24

 

 

12

Superwizja

16

15 i 16 czerwca 2019 r.

Krystyna Szczęsna-Witkowska,
Tomasz Wojtasik

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Gabriela Wawrzynek:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 139
e-mail:

Opublikowano 5 lutego 2019
Zmieniono 6 lutego 2019
Zarchiwizowano 3 marca 2019
Wróć