Serdecznie zapraszamy nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym na:

Forum nauczycieli wychowania przedszkolnego0

29 – 30 marca 2019 r. do naszej filii w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 22.

 

Plan konferencji:

29 marca 2019 r. (piątek)

12:00 – 12:45

Rejestracja uczestników

12:45 – 13:00

Uroczyste otwarcie konferencji

Część wykładowa

13:00 – 13:45

Wykład inauguracyjny

Typowe zaburzenia neurorozwojowe i emocjonalne okresu przedszkolnego

Małgorzata Mróz-Idasiak – specjalista psychiatrii dorosłych oraz dzieci i młodzieży, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży

13:45 – 14:30

Skuteczne sposoby reagowania na trudne zachowania dzieci

Jadwiga Wyląg – psycholog-psychoterapeuta, Pracownia Rozwoju Osobistego w Tarnowskich Górach

14:30 – 15:15

"Pogubione" zmysły. Czy istnieje idealna integracja sensoryczna?

Gabriela Niemiec – nauczyciel-konsultant, ROM-E Metis w Katowicach

15:15 – 15:30

Podsumowanie części wykładowej i zaproszenie do udziału w warsztatach

15:30 – 16:00

Przerwa kawowa

Część warsztatowa

16:00 – 18:30

 1. Skuteczne sposoby reagowania na trudne zachowania dzieci
  Jadwiga Wyląg – psycholog-psychoterapeuta, Pracownia Rozwoju Osobistego w Tarnowskich Górach
 2. Ćwiczenia zmysłowo-ruchowe dla dzieci młodszych
  Gabriela Niemiec – nauczyciel-konsultant, ROM-E Metis w Katowicach
 3. Kolorowy kram – proste formy zabawkarskie w pracy z dzieckiem
  Anna Czerwiec-Banek – nauczyciel-konsultant, ROM-E Metis w Katowicach
 4. Dziecko w sytuacji kryzysu traumatycznego
  Katarzyna Jaworska – nauczyciel-konsultant, ROM-E Metis w Katowicach
 5. Odkrywanie i rozwijanie pierwszych zainteresowań i zdolności, jako element preorientacji zawodowej
  Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz – nauczyciel-konsultant, ROM-E Metis w Katowicach
30 marca 2019 r. (sobota)

10:00 – 13:00

 1. Projekt "Przedszkolaki z pasją", jako przykład dobrej praktyki na rozwijanie zainteresowań i pasji u dzieci
  Agnieszka Szajnowska, Martyna Cembrzyńska – nauczyciele Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 4 w Gliwicach
 2. Wybrane prawidłowości rozwoju psychoseksualnego małego dziecka
  Ewa Kustwan-Mróz – nauczyciel-konsultant, ROM-E Metis w Katowicach
 3. "The Animals Went In Two By Two..." – zwierzęta w edukacji językowej dziecka
  Joanna Szeligowska – nauczyciel-konsultant, ROM-E Metis w Katowicach
 4. Łatwe i przyjemne zabawy z gliną
  Iwona Bogatko – nauczyciel-konsultant, ROM-E Metis w Katowicach
 5. Zaburzenia mowy i komunikacji u dziecka – jak wspierać dziecko w grupie przedszkolnej
  Sabina Műller – nauczyciel-konsultant, ROM-E Metis w Katowicach

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 40 zł

Termin płatności: 22 marca 2019 r.

 

Koordynatorzy konferencji:

Katarzyna Jaworska –
Sabina Műller –
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102

 

O prowadzących:

lek. med. Małgorzata Mróz-Idasiak

Specjalista psychiatrii dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Pracowała w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku, w Oddziale Psychiatrii dla Dorosłych oraz w Oddziale Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich. Obecnie pracuje w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży oraz prowadzi swoją Praktykę Lekarską. Biegły sądowy.

Jadwiga Wyląg

Psycholog, psychoterapeuta humanistyczny. Od lat zaangażowana w pracę terapeutyczną i rozwojową w formie prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej, zajęć grupowych psychoprofilaktycznych i rozwojowych. Prywatnie żona, mama dwóch chłopców, zainteresowana ekologią, zdrowym stylem życia. Kocha przyrodę i podróże.

Agnieszka Szajnowska

Fizjoterapeuta (AWF Katowice), wieloletni nauczyciel praktycznej nauki zawodu w szkole policealnej na kierunku technik masażysta, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, surdopedagog i terapeuta integracji sensorycznej (studia podyplomowe). Swoje zamiłowanie – sport, włącza we wszelkie działania dotyczące pracy z dziećmi i młodzieżą. Instruktor fitness i Nordic Walking.

Martyna Cembrzyńska

Psycholog, pedagog specjalny – oligofrenopedagog. Specjalista terapii dzieci i młodzieży. Zajmuje się rewalidacją i wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci niepełnosprawnych. Prowadzi szeroko rozumianą pomoc psychologiczno-pedagogiczną, terapię psychologiczną, psychoedukację i wsparcie rodziny.

 

Gabriela Niemiec
nauczyciel-konsultant

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.

 

Anna Czerwiec-Banek
nauczyciel-konsultant

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny (UŚ, Cieszyn), terapia pedagogiczna z arteterapią – Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (studia podyplomowe). Posiada uprawnienia egzaminatora OKE w zawodzie terapeuta zajęciowy. Nauczyciel dyplomowany. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi (na różnych poziomach edukacyjnych), młodzieżą (nauczyciel terapii zajęciowej w medycznej szkole policealnej) i osobami dorosłymi. Przez kilka lat współpracowała z redakcjami czasopism wspomagających proces edukacyjny (tworzenie tekstów dyktand, krzyżówek, zagadek, gier planszowych etc.) oraz redakcjami kilku czasopism ogólnopolskich, (rysunki satyryczne). Autorka licznych tekstów utworów wykonywanych przez historyczno-patriotyczny zespół FORTECA.

Prowadzi zajęcia z zakresu różnorodnych technik plastycznych, rękodzielniczych, terapii zajęciowej i  arteterapii (także na studiach podyplomowych).

 

Katarzyna Jaworska
nauczyciel-konsultant

Psycholog – UŚ. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu psychodietetyki w WSB w Chorzowie oraz menadżerskich studiów podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim. Posiada doświadczenie w pracy zawodowej na Oddziale Nerwic Szpitala Miejskiego w  Katowicach-Szopienicach, a także jako psycholog przedszkolny. Nauczyciel dyplomowany. Przez długi okres czasu prowadziła gabinet psychologiczny. Absolwentka szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii oraz pomocy w sytuacji kryzysu, prowadzonych przez specjalistów z ośrodków terapeutycznych w  kraju, takich jak: Instytut Terapii Gestalt z Krakowa, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie, Instytut Ericksonowski z  Łodzi, Laboratorium Psychoedukacji z Warszawy i specjalistów z  zagranicy.

Zajmuje się psychoterapią, psychoprofilaktyką i  psychoedukacją, trenowaniem umiejętności psychologicznych w  pracy wychowawczej głównie z adolescentami, zagrożeniami związanymi z dojrzewaniem (autoagresja, przemoc rówieśnicza).

 

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
nauczyciel-konsultant

Psychologia – UŚ, terapia pedagogiczna (kurs kwalifikacyjny), doradztwo zawodowe (studia podyplomowe). Członek Rady Pedagogów i Psychologów Katowic, współautorka i realizatorka programów edukakcyjno-profilaktycznych realizowanych w Katowicach, Lider Programu Edukacyjno-Profilaktycznego "Ortograffiti" na terenie Śląska. Psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy w gimnazjum, przedszkolach i poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel dyplomowany.

Od lat szkoli młodzieżowych liderów i wykorzystuje pomysły uczniów na szkolna profilaktykę, aktywizuje młodzież do działań na rzecz środowiska lokalnego. Chętnie dzieli się swoim się doświadczeniem i rozwiązaniami z praktyki szkolnej. Prowadzi szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych, kształtowania postaw, diagnozowania i wykorzystania potencjału uczniów, wspierania uczniów w rozwoju, aktywizowania społecznego i zawodowego uczniów.

 

Ewa Kustwan-Mróz
kierownik, nauczyciel-konsultant

Psychologia – UŚ, Studium Specjalne Socjoterapii (kurs), Andragogika (szkolenie), Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe). Psycholog z ponad 20-letnim stażem m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Kierownik Pracowni Wychowania w  ROM-E Metis w Katowicach.

Prowadzi szkolenia dla psychologów, nauczycieli, pedagogów, wychowawców z obszaru edukacji seksualnej, interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej, pracy z uczniem zdolnym.

 

Joanna Szeligowska
nauczyciel-konsultant

Ukończyła anglistykę na Uniwersytecie Śląskim i studia podyplomowe będące wspólnym projektem Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie i National University of Ireland, Galway. Nauczyciel dyplomowany.

Wcześniej związana z Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu, obecnie pracuje w AZSO w Chorzowie. W ROM-E Metis zajmuje się przygotowaniem kandydatów do egzaminu nadającego kwalifikacje do nauczania j. angielskiego w  placówkach przedszkolnych i szkołach podstawowych i występuje w  roli tłumacza podczas konferencji z zagranicznymi gośćmi.

Zafascynowana kulturą anglosaską, z pasją uczy angielskiego, wierząc, podobnie jak Nelson Mandela, że: "Jeśli przemówisz do  człowieka w jego języku, przemówisz do jego serca". Jej miejscem na Ziemi jest Londyn, do którego stara się wracać jak najczęściej.

 

Iwona Bogatko
nauczyciel-konsultant

Wychowanie plastyczne, specjalizacja: rzeźba – Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Sztuka (studia podyplomowe). Ceramika i wzbogacone techniki plastyczne to jej pasja. Doświadczony nauczyciel, wykładowca. Posiada wieloletnie doświadczenie pedagogiczne. Prowadziła zajęcia plastyczne z  dziećmi w wieku przedszkolnym, na poziomie szkoły podstawowej, liceum oraz zajęcia ze studentami dotyczące nie tylko różnych dziedzin sztuki (rysunek, rzeźba, ceramika) i samej historii sztuki, ale również te, które związane są ściśle z metodyką nauczania plastyki na poziomie szkoły podstawowej i  gimnazjum.

Obszar, w którym się specjalizuje, to  metodyka nauczania plastyki (porady i ćwiczenia praktyczne), stosowanie ciekawych technik plastycznych w pracy z dziećmi i  młodzieżą.

 

Sabina Müller
nauczyciel-konsultant

Pedagog – Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (UŚ); logopeda – Logopedia i glottodydaktyka z terapią pedagogiczną (studia podyplomowe, UŚ); oligofrenopedagog – kurs kwalifikacyjny (ROM-E Metis); Organizacja i zarządzanie oświatą – kurs kwalifikacyjny (WOM Katowice).

Wieloletnie doświadczenie pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej (pedagog, dyrektor) i szkołach ogólnodostępnych (wychowawca świetlicy, pedagog szkolny). Czynny ekspert wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy. Wieloletni członek zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Opublikowano 1 lutego 2019
Zmieniono 21 lutego 2019
Zarchiwizowano 29 marca 2019
Wróć