Serdecznie zapraszamy nauczycieli, psychologów, pedagogów pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze spektrum autyzmu na szkolenie Rewalidacja indywidualna w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które odbędzie się 18 marca 2019 r. w godz. 15:00 – 19:00 w Filii ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22.

Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poszerzenie wiedzy w zakresie praktycznych oddziaływań rewalidacyjnych oraz wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli.

Tematyka:

  • pedagogika rewalidacyjna – zadania i cele, pojęcia rewalidacja i rehabilitacja;
  • oddziaływania rewalidacyjne;
  • metody pracy, narzędzia diagnostyczne dla dzieci przedszkolnych i szkolnych;
  • zaburzenia percepcji słuchowej, percepcji wzrokowej i orientacji przestrzennej, zaburzenia sprawności manualnej i motorycznej, lateralizacji, zaburzenia pisania, sprawności grafomotorycznej, czytania;
  • cele terapeutyczne, metody badania, ćwiczenia usprawniające.

Szkolenie prowadzi Elżbieta Kiper, praktyk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 55 w Katowicach posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze spektrum autyzmu. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością oraz z zakresu autyzmu.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 50 zł

Termin płatności: 11 marca 2019 r.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Anita Wieloch:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 123
e-mail:

Opublikowano 25 stycznia 2019
Zarchiwizowano 18 marca 2019
Wróć