Mowa nienawiści w sieci jest jak liście trującej rośliny, która zapuściła korzenie w głąb społeczeństwa. Przycinanie liści nie wystarczy, by dotrzeć do przyczyn problemu.

Konieczność prowadzenia działań edukacyjnych dotyczących nienawiści w sieci wynika po części z narastającego problemu przemocy w Internecie, która często ma charakter skrajny, rasistowski i może zagrażać podstawowym wartościom demokratycznego społeczeństwa. Jednak nienawiść w sieci to nie tylko problem rasizmu i dyskryminacji – to również kwestia związana z tym, jak posługujemy się Internetem.

Mowa nienawiści w sieci to względnie nowe zjawisko, które nie zostało dotychczas w pełni rozpoznane i zrozumiane, co oznacza, że świat nie wie jeszcze dokładnie, jak sobie z tym problemem poradzić. (Zakładki. Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci).

Cztery lata po opublikowaniu podręcznika Zakładki możemy ze smutkiem stwierdzić, że mowa nienawiści ugruntowała swoją pozycję i wydała owoc, który w brutalny sposób zatruł nasze społeczeństwo.

Powinnością wszystkich osób dorosłych odpowiedzialnych za wychowanie młodego pokolenia jest pokazanie drogi prowadzącej od trującego słowa tragicznego w skutkach czynu.

Tylko poprzez systematyczne i ciągłe działania uświadamiające mechanizmy tego zjawiska możemy zapobiec mu w przyszłości, a obecnie zredukować jego skutki.

W tym celu przekazujemy Państwu materiał edukacyjny zamieszczony na stronie:

centrumwielokulturowe.waw.pl

Opublikowano 23 stycznia 2019
Zmieniono 24 stycznia 2019
Wróć