Logo: Słowo + Ruch + Muzyka = Logorytmika

 

Zapraszamy na warsztaty "Słowo + Ruch + Muzyka = Logorytmika" czyli warsztat praktyczny oparty na Kalendarzu Logorytmicznym.

Adresaci szkolenia: logopedzi, nauczyciele przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej.

Termin spotkania: 5 kwietnia 2019 r. w godz. 15:30 – 18:30

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Opis szkolenia

Dlaczego warto przyjść i poznać KALENDARZ LOGORYTMICZNY?

 • to jedyne takie szkolenie stworzone przez muzyka i logopedę w jednym!
 • to warsztaty, które nie są jedynie prezentacją pomysłów i piosenek,
 • podczas spotkania odpowiadamy na pytanie "po co" i "dlaczego",
 • uczestnicy wychodzący z warsztatów będą wiedzieli jak świadomie i mądrze korzystać z aktywności logorytmicznych,
 • każdy uczestnik otrzymuje dostęp do materiałów w wersji elektronicznej w postaci KALENDARZA LOGORYTMICZNEGO a w nim:
  • 19 scenariuszy zajęć logorytmicznych,
  • 12 autorskich piosenek logorytmicznych (w wersji wokalnej i instrumentalnej),
  • 109 pomysłów na zabawy logorytmiczne,
  • 39 autorskich podkładów do zabaw.

Koszt warsztatów: 140 zł

Cena obejmuje:

 • 4h dydaktyczne praktycznych warsztatów logorytmicznych,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w warsztatach,
 • elektroniczny dostęp do "Kalendarza Logorytmicznego" zawierającego autorskie opisy aktywności logorytmicznych, scenariusze, podkłady oraz grafiki do wykorzystania na zajęciach.

Istnieje możliwość zakupu "Kalendarza logorytmicznego" w wersji książkowej wraz z podkładami nagranymi na pendrive. Koszt: 40 zł

Czas trwania: 4 godziny

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 140 zł

Termin płatności: 29 marca 2019 r.

Wolnych miejsc: 19.

O udziale w szkoleniu decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E Metis w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 13WD/2

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

O prowadzącym:

Piotr Tolsdorf – mgr sztuki, muzyk, logopeda.

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Gabriela Niemiec:

e-mail:
Opublikowano 6 marca 2019
Wróć