Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach zaprasza na cykl warsztatów edukacyjnych Wybrane elementy edukacji psychoseksualnej we współczesnej szkole.

Zajęcia przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, którzy w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej podejmują zagadnienia edukacji seksualnej.

Udział w zajęciach pozwoli na wzbogacenie swojego warsztatu pracy o nowe treści i metody pracy oraz zwiększenie swobody psychologicznej uczestników w zakresie prowadzenia zajęć z zakresu edukacji seksualnej w szkole. Szczególny nacisk położymy na omówienie tych zagadnień, które ze względu aktualne problemy społeczno-ekonomiczne i obyczajowe są dla młodzieży najbardziej problematyczne i trudne.

Cykl obejmuje 3 warsztaty. Ostatnim (czwartym elementem) będzie seminarium prowadzone przez uznanych specjalistów (termin seminarium podany zostanie w późniejszym terminie).

Koordynator cyklu: Ewa Kustwan-Mróz

Terminy spotkań:

  • 9 marca 2007 r. w godz. 10.00-14.00,
  • 10 kwietnia 2007 r. w godz. 10.00-14.00,
  • 8 maja 2007 r. w godz. 10.00-14.00.

Koszt udziału: 30 zł

Brak wolnych miejsc. Lista zgłoszeń została zamknięta.

Wpłaty można dokonać na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: warsztaty 64D

Szczegółowych informacji udziela Ewa Kustwan-Mróz, tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 102.

Opublikowano 8 lutego 2007
Zmieniono 7 marca 2007
Zarchiwizowano 9 marca 2007
Wróć