Plakat spektaklu Mesjasze

 

2 lutego 2019 r. (sobota) o godz. 18:00 Teatr Zagłębia w Sosnowcu zaprasza nauczycieli, pedagogów, animatorów kultury oraz wszystkich zainteresowanych na spektakl Mesjasze w reż. Anety Groszyńskiej – przedstawienia prezentowanego na tegorocznym Malta Festival Poznań. Po przedstawieniu odbędzie się panel dyskusyjny wokół zagadnień poruszanych w spektaklu.

Kim był Towiański, czy Koło Sprawy Bożej było sektą, jaki miało wpływ na swoich członków, a być może na historię literatury polskiej, kim w związku z tym jest lider i co o tym decyduje? – o tym i nie tylko podczas panelu zaraz po spektaklu...

Partnerami wydarzenia są Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.

Program spotkania:

18:00 Spektakl Mesjasze (reż. Aneta Groszyńska)

19:30 Przerwa kawowa

19:45 Panel dyskusyjny z udziałem prof. Katarzyny Popiołek, prof. Ryszarda Koziołka, Roberta Strzały, dr. Igora Pietkiewicza, moderacja panelu: Tomasz Wojtasik

 

O spektaklu Mesjasze:

Spektakl w reżyserii Anety Groszyńskiej powstał z inspiracji powieścią Mesjasze węgierskiego pisarza Györgiego Spiró.
Książka opowiada o polskich emigrantach po powstaniu listopadowym, którzy zawiązali Koło Sprawy Bożej – religijno-narodową sektę mesjanistów i heretyków. Jej członkami są m.in. Mickiewicz i Słowacki – czołowi twórcy polskiego romantyzmu, polska inteligencja na emigracji. Bezsilni wobec dziejącej się na ich oczach historii, przekuwają frustrację bezpaństwowców w religijną filozofię – wierzą w wyjątkową, wyznaczoną przez Boga rolę narodu polskiego.
- Mickiewicz w Paryżu, w tamtych czasach, to nie spiżowy pomnik w dostojnej pozie mędrca, ale głodujący wyrzutek pozbawiony pracy i perspektyw. Ten końcowy epizod jego życia, jeśli spróbujemy wydobyć z pamięci zachwyty naszych polonistów, wyda się dla wielu szokujący.- zapowiadają twórcy spektaklu.

 

Informacje organizacyjne:

Cena udziału w spektaklu i panelu: 20 zł (słownie: dwadzieścia zł)

Każdy uczestnik panelu otrzyma pakiet materiałów do pracy z uczniami: tekst kontekstowy o spektaklu, scenariusze lekcji.

Zapisy przyjmuje Biuro Obsługi Widzów Teatru Zagłębia – do 31 stycznia 2019 r.:

tel. 32 266 11 27 (pon. – pt. w godz. 8:00 – 15:00) lub e-mail:

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zaproszeni paneliści:

dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS Katarzyna Popiołek – Dziekan Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Katowicach, psycholog społeczny.
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki relacji międzyludzkich, sposobów udzielania pomocy i wsparcia, uwarunkowań funkcjonowania w bliskich związkach – jak zmienia je czas, model kariery, odczuwany konflikt roli zawodowej i rodzinnej, specyficzne charakterystyki i doświadczenia partnerów. Prowadzi także badania nad percepcją czasu i jej konsekwencjami. Wiele uwagi poświęca zachowaniom człowieka w sytuacjach kryzysowych. Organizatorka interdyscyplinarnych spotkań naukowych pod hasłem Kryzysy, katastrofy, kataklizmy, które zaowocowały cyklem publikacji książkowych poruszających kwestie zagrożeń, jakie pojawiają się współcześnie w życiu jednostek i całych społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem dyskryminacji i wykluczenia. Jest autorką ponad 100 publikacji naukowych.

prof. dr hab. Ryszard Koziołek- Zakład Historii Literatury Poromantycznej, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Literaturoznawca, pracuje w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego; w 2010 roku dostał Nagrodę Literacką Gdynia za książkę Ciała Sienkiewicza. Był przewodniczącym jury Nagrody Literackiej Nike.

Robert Strzała – nauczyciel-polonista w Zespole Szkół Plastycznych im. Tadeusza Kantora w Dąbrowie Górniczej

Małgorzata Wójcik – dr nauk społecznych w zakresie psychologii, adiunkt w Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Katowicach. W swojej pracy zajmuje się badaniem powodów i przejawów przemocy szkolnej oraz dynamiki grup rówieśniczych. Wraz z zespołem opracowuje i wdraża innowacyjne programy edukacyjne zapobiegające przemocy szkolnej. Zrealizowała finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projekt innowacji społecznych: "Interwencja Edukacyjna Bliżej", który miał na celu opracowanie programu eliminującego zachowania wykluczające i marginalizujące wśród uczniów gimnazjum. Laureatka konkursu eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – dzięki grantowi przeprowadziła projekt "INKLA – Promocja Badań Partycypacyjnych" w którym stworzyła młodzieżowe zespoły badawcze i wraz z nimi zrealizowała badania jakościowe dotyczące relacji rówieśniczych w klasach szkolnych. Obecnie wdraża program "Underbulling Undercover Teams" bazujący na aktywizowaniu biernych świadków prześladowania rówieśniczego. Wraz ze studentami katowickiego wydziału Uniwersytetu SWPS prowadzi badania dotyczące cyberprzemocy oraz sposobów jej zapobiegania.

 

Premiery Nauczycielskie

Premiery Nauczycielskie są adresowane do nauczycieli, pedagogów, instruktorów teatralnych, animatorów kultury oraz wszystkich zainteresowanych, którzy tematy poruszane w spektaklach z repertuaru Teatru Zagłębia chcą włączać w ramy prowadzonych przez siebie zajęć.

Zapraszamy również tych z Państwa, którzy zastanawiają się jak przygotować dzieci i młodzież do obejrzenia spektaklu – a właściwie to obejrzenie zamienić w aktywne uczestnictwo.

Premiery Nauczycielskie każdorazowo połączone są z panelami dyskusyjnymi oraz prezentacją zeszytów metodycznych, zawierających propozycje scenariuszy lekcji opartych o treści przedstawienia.

Tematyka paneli oraz zawartość zeszytów jest tworzona we współpracy z młodzieżą, która już spektakl widziała – po to, aby pomóc Państwu w jak najlepszym wykorzystaniu wizyty w teatrze w Waszych działaniach wychowawczych i dydaktycznych.

 

Zapraszamy do wspólnej podróży...

Opublikowano 9 stycznia 2019
Zmieniono 24 stycznia 2019
Zarchiwizowano 2 lutego 2019
Wróć