Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na cykl spotkań seminaryjnych:

Zagrożona młodzież. Rozmowy o wychowaniu i profilaktyce.

Reforma polskiej edukacji zakłada wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły poprzez ujęcie w podstawie programowej zadań wychowawczych, profilaktycznych, problematyki edukacji dla bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej oraz ustalenie zakresu treści wychowawczo-profilaktycznych realizowanych na poszczególnych przedmiotach i podczas godzin do dyspozycji wychowawcy klasy.

Założenia reformy akcentują również ważne miejsce rodziców w szkole i ich angażowanie w życie szkoły oraz współpracę ze środowiskiem lokalnym. Ważną rolę w procesie zmiany mają nauczyciele – każdy nauczyciel jest wychowawcą i każdy wychowawca klasy jest nauczycielem, zatem ich zadaniem jest wspieranie uczniów w integralnym rozwoju i pomoc rodzicom w ich działaniach opiekuńczych, wychowawczych, w tym udzielanie wsparcia i pomocy w sytuacjach trudnych.

Tylko wtedy wychowanie będzie skuteczne, jeśli wszystkie wymienione działania okażą się spójne. Każda szkoła i placówka, świadome skutecznego wychowania i efektywnej profilaktyki, muszą opracować własny i niepowtarzalny program wychowawczo-profilaktyczny, co wymaga rzetelnej diagnozy funkcjonowania uczniów w środowisku szkolnym. Wiedzy na temat czynników ryzyka oraz tego, co chroni uczniów w danej szkole.

Zapraszamy Państwa do rozmowy o wychowaniu i profilaktyce w szkole.

Pragniemy z Państwem rozmawiać o tym czym jest profilaktyka w szkole, jak ją należy rozumieć, jak wdrażać programy profilaktyczne i jak oceniać ich skuteczność.

Miejsce zajęć: ROM-E Metis w Katowicach

Terminy

Tematyka

13 marca 2019 r.
w godz. 14:30 – 17:30

4S/I – Od wychowania do profilaktyki

Wiodące i uzupełniające strategie profilaktyczne. Poziomy profilaktyki.

Mechanizmy rozwoju zachowań ryzykownych.

Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących w szkole/placówce. Prezentacja wybranych narzędzi diagnostycznych.

Tworzenie mapy środowiskowej czynników ryzyka i czynników chroniących w szkole/placówce.

19 marca 2019 r.
w godz. 14:30 – 17:30

4S/II – Jak można wzmocnić odporność u dzieci i młodych osób?

Teoria resilience.

27 marca 2019 r.
w godz. 14:30 – 17:30

4S/III – Mam pomysł na program – program wychowawczo-profilaktyczny szkoły/placówki. Krok po kroku

 

Warunki uczestnictwa

Konferencja / seminarium 4S/I

Koszt udziału: 25 zł

Termin płatności: 6 marca 2019 r.

 

Konferencja / seminarium 4S/II

Koszt udziału: 25 zł

Termin płatności: 12 marca 2019 r.

 

Konferencja / seminarium 4S/III

Koszt udziału: 25 zł

Termin płatności: 20 marca 2019 r.

 

O prowadzącym:

Magdalena Wieczorek
kierownik, nauczyciel-konsultant

Polonistka – filologia polska – UŚ, Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży; Resocjalizacja UŚ, Coaching - efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w  Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w  Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany, wieloletni pedagog szkolny.

Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, na rzecz wychowania i  profilaktyki – z doradcami metodycznymi, pedagogami i psychologami szkolnymi uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest trenerem Programu Golden Five (Złota Piątka) i autorką projektu FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego. Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie śląskim.

Współpracuje z nauczycielami w zakresie wspierania w  rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspomaga szkoły w  rozwoju, prowadzi sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli. Szkolenia w obszarach: trudne zachowania ucznia, budowanie strategii wychowawczych i korygujących, metoda dramy, dyscyplina, wagary, współpraca z rodzicami, zagrożenia cywilizacyjne.

Tomasz Wojtasik
nauczyciel-konsultant

Psychologia – UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany.

Koordynator projektu Szkoły Promujące Zdrowie w województwie śląskim, trener Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, trener programu Projekt Bohaterskiej Wyobraźni, Certyfikowany Edukator Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie, absolwent szkoły trenerów dla Nauczycieli woj. Śląskiego fundacji IBRAS.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: praca zawodowa, a wypalenie zawodowe, stres w życiu codziennym i  zawodowym, organizacja i coaching, budowanie sieci szkół wsparcia, edukacja zdrowotna.

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Magdalena Wieczorek:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 28 grudnia 2018
Zarchiwizowano 27 marca 2019
Wróć