Szanowni Państwo!

Zachęceni pozytywnym przyjęciem oferowanych do tej pory treningów psychologicznych, zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu Trening interpersonalny drogą do doskonalenia swoich relacji z innymi.

Ta forma pracy psychologicznej powstała w latach 50-tych XX wieku i czerpie z doświadczeń form pracy i grup prowadzonych zarówno przez Carla Rogersa, jak i współpracowników Kurta Lewina.

W Polsce, nieco później, pionierską aktywność w tym obszarze rozwinął Jerzy Mellibruda (por. www.psychologia.edu.pl/dziupla-jurka/teksty/1376-trening-interpersonalny-wprowadzenie.html)

Dzisiaj, ta forma jest uznanym sposobem pracy psychologicznej i oferowana jest wszystkim tym, którzy chcą uważnie i świadomie zająć się swoimi relacjami z innymi ludźmi, bowiem trening interpersonalny jest w swojej istocie procesem uczenia się w oparciu o doświadczenia interpersonalne. Ma on na celu stworzenie warunków do rozwoju umiejętności, które w zasadniczy sposób wpływają na kształt relacji międzyludzkich. Zatem w trakcie treningu ogniskujemy się na doświadczeniach dotyczących:

  • spostrzegania i rozumienia innych ludzi i samego siebie w trakcie kontaktów z innymi,
  • swobodnego i precyzyjnego komunikowania się,
  • udzielania i przyjmowania informacji zwrotnych i wsparcia psychologicznego,
  • uczenia się w nowych zachowań w relacjach interpersonalnych,
  • rozwiązywania problemów i konfliktów międzyludzkich.

Jak większość treningów psychologicznych ta forma rozwoju osobistego zakłada dobrowolność uczestnictwa, poufność dotyczącą kwestii poruszanych w trakcie zajęć, a także ćwiczenie się w "nie ocenianiu innych", a udzielaniu osobistych informacji zwrotnych.

 

Podstawowe informacje o szkoleniu:

Adresaci: dyrektorzy szkół i placówek, psychologowie, pedagodzy, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oraz wszyscy zainteresowani powyższa tematyką.

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Prowadzący: Mirosława Bochner, Wioleta Baraniak

Liczba godzin: 15

Terminy spotkań:

  • 1 spotkanie: 24 stycznia 2019 r. w godz. 14:30 – 18:00
  • 2 spotkanie: 31 stycznia 2019 r. w godz. 14:30 – 18:00
  • 3 spotkanie: 7 lutego 2019 r. w godz. 14:30 – 18:00

Ważne: trening zakłada wzięcie udziału w każdym ze spotkań, zatem istotne jest, abyście Państwo przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w tej formie edukacji, mieli pewność dotyczącą swojej obecności w każdej z powyższych części.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 75 zł

Termin płatności: 17 stycznia 2019 r.

 

Serdecznie zapraszamy!

Dodatkowy informacji udzielają koordynatorzy – Wioleta Baraniak, Mirosława Bochner:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124 lub 147
e-mail: /

Opublikowano 12 grudnia 2018
Zarchiwizowano 24 stycznia 2019
Wróć