Informujemy, że zajęcia w ramach warsztatów teatralnych nt. ABC teatru szkolnego zaplanowane na 19 i 21 lutego 2007 r. zostały odwołane, nowe terminy zajęć będą podane na stronie internetowej.

Prowadząca: Renatę Spinek, aktorka Teatru Nowego w Zabrzu.

 

Koszt udziału: 78 zł

1. Cele:

  • Zapoznanie uczestników z rodzajami teatru szkolnego i wartościami artystycznymi i wychowawczymi, które niosą w sobie poszczególne rodzaje.
  • Przybliżenie reguł prawidłowej higieny ciała i aparatu głosowego uczniów.
  • Zapoznanie uczestników z zasadami profesjonalnego prowadzenia zajęć teatralnych.
  • Zapoznanie uczestników z przestrzenią sceniczną.

2. Planowane efekty:

  • Uczestnicy znają rodzaje teatru szkolnego i potrafią omówić ich zasady.
  • Uczestnicy potrafią przedstawić wartości artystyczne i wychowawcze, jakie zawierają się w poszczególnych rodzajach teatru szkolnego.
  • Uczestnicy potrafią streścić reguły prawidłowego postępowania z ciałem i głosem na scenie i dla sceny.
  • Uczestnicy znają elementy podstawowe profesjonalnego prowadzenia zajęć teatralnych.
  • Uczestnicy potrafią zaprezentować ćwiczenia rozwijające poczucie przestrzeni scenicznej.

3. Czas trwania warsztatu:

Czas trwania – 2 dni po 5 jednostek lekcyjnych.
Jednostka lekcyjna – 45 minut.

4. Tematyka zajęć:

Lp.

Tematyka zajęć
(rozpisana na poszczególne moduły)

Liczba godzin

Metody pracy

I dzień

1

Zapoznanie uczestników z różnorodnością rodzajów teatru szkolnego.

1

Wykład

2

Omówienie wartości artystycznych i wychowawczych w poszczególnych rodzajach teatru szkolnego.

1

Wykład, dyskusja

3

Zapoznanie uczestników z zasadami prawidłowej higieny ciała i głosu dla sceny i na scenie.

3

Wykład, pokaz, ćwiczenia warsztatowe

II dzień

1

Zapoznanie uczestników z elementami profesjonalnego prowadzenia zajęć teatralnych.

2

Wykład, dyskusja

2

Zapoznanie uczestników z ćwiczeniami rozwijającymi poczucie przestrzeni scenicznej.

2

Wykład, pokaz, ćwiczenia

3

Pytania i odpowiedzi

1

Burza mózgów

 

Osoby chętne do wzięcia udziału w warsztatach proszone są o pobranie karty zgłoszenia, wypełnienie jej i przesłanie faksem lub pocztą.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje także możliwość zgłoszenia online.

Wpłaty można dokonać na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: warsztaty 22KD

Kontakt:

Dział Szkoleń ROM-E Metis
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 126, 127, 128, 129; 32 251 89 54

Opublikowano 1 lutego 2007
Zmieniono 15 lutego 2007
Zarchiwizowano 27 marca 2007
Wróć