Zapraszamy na warsztaty Ceramiczne klimaty – łatwe i przyjemne zabawy z gliną – część druga.

Adresaci szkolenia:

Warsztaty są adresowane do nauczycieli szkół i przedszkoli, wychowawców, instruktorów w Domach Kultury, terapeutów zajęciowych, bibliotekarzy i studentów oraz wszystkich zainteresowanych tworzeniem w glinie w miłej twórczej atmosferze!

Termin: 7, 14 i 21 czerwca 2019 r. w godz. 15:30 – 19:15

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Cel warsztatów:

 • możliwość wykorzystania techniki w całości lub części podczas zajęć z podopiecznymi lub jako twórczość własną;
 • poprawa i rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji ruchowej;
 • rozwijanie dbałości o estetykę i staranność wykonywania pracy;
 • rozbudzanie zainteresowania sztuką i rozwój kreatywności oraz twórczego myślenia;
 • obniżenie poziomu stresu i ukierunkowanie rozładowywania nagromadzonych napięć;
 • relaks i twórcze spędzanie wolnego czasu;
 • utrwalenie pozytywnej samooceny i rozwijanie współpracy w grupie.

Tematyka warsztatów:

 • poznanie podstaw ceramiki artystycznej oraz podstawowych rodzajów i cech materiałów (gliny czarnej, szkliw) wykorzystywanych podczas pracy;
 • zapoznanie z głównymi zasadami pracy z gliną;
 • poznanie podstawowych zasad tworzenia ceramiki w pracy z dziećmi;
 • poznanie przebiegu procesu formowania, szkliwienia i wypalania ceramiki;
 • poznanie i zastosowanie prostych możliwości zdobnictwa ceramicznego;
 • samodzielne wykonanie dekoracyjnych oraz użytkowych form ceramicznych płaskich i półprzestrzennych, zdobienie szkliwami;
 • zapoznanie z możliwościami wykorzystania gliny jako materiału w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Czas trwania:

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową. Obejmują trzy pięciogodzinne spotkania. Uczestnicy zabierają wykonane przez siebie przedmioty.

O prowadzącym:

Iwona Bogatko
nauczyciel-konsultant

Wychowanie plastyczne, specjalizacja: rzeźba – Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Sztuka (studia podyplomowe). Ceramika i wzbogacone techniki plastyczne to jej pasja. Doświadczony nauczyciel, wykładowca. Posiada wieloletnie doświadczenie pedagogiczne. Prowadziła zajęcia plastyczne z  dziećmi w wieku przedszkolnym, na poziomie szkoły podstawowej, liceum oraz zajęcia ze studentami dotyczące nie tylko różnych dziedzin sztuki (rysunek, rzeźba, ceramika) i samej historii sztuki, ale również te, które związane są ściśle z metodyką nauczania plastyki na poziomie szkoły podstawowej i  gimnazjum.

Obszar, w którym się specjalizuje, to  metodyka nauczania plastyki (porady i ćwiczenia praktyczne), stosowanie ciekawych technik plastycznych w pracy z dziećmi i  młodzieżą.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 120 zł

Termin płatności: 4 czerwca 2019 r.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Iwona Bogatko

tel.: 32 787 37 01 wew. 39
e-mail:

Opublikowano 24 maja 2019
Zarchiwizowano 7 czerwca 2019
Wróć