Serdecznie zapraszam Państwa na kolejną edycję szkolenia Profilaktyka problemowa – agresja słowna uczniów wobec nauczycieli, gry uczniowskie i techniki manipulacyjne, zapobieganie zakłóceniom lekcji.

Pracując na co dzień w szkole czy placówce warto udoskonalić swoje umiejętności skutecznego reagowania w niecodziennych i zaskakujących sytuacjach w kontakcie z uczniem. Tej problematyce poświęcony jest warsztat Profilaktyka problemowa – agresja słowna uczniów wobec nauczycieli, gry uczniowskie i techniki manipulacyjne, zapobieganie zakłóceniom lekcji.

Osnowę teoretyczna warsztatu stanowią: teoria gier E. Berne'a, mechanizm "przerywania wzorca zachowania" (ang. pattern disruption) i elementy treningu asertywności. Wszystko to opatrzone jest bardzo dużą ilością praktycznych przykładów, zaczerpniętych z życia szkoły.

Jako prowadząca, mam nadzieję, że zarówno moje osobiste doświadczenie zawodowe jako psychologa, nauczyciela i szkoleniowca, jak i doświadczenie ok.1800 nauczycieli, z którymi do tej pory spotkałam się na warsztatach dotyczących różnych aspektów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w szkole, a którzy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami, uczyni tę edycję warsztatu jeszcze ciekawszą.

Serdecznie zapraszam,
Wioleta Baraniak

 

Podstawowe informacje o warsztacie:

Liczba godzin: 15 godz. (3 x 5 godz.)

Tematyka szkolenia:

Spotkanie I: Zaczepki słowne, aluzje, prowokacje uczniów – sposoby radzenia sobie z agresją słowną ucznia skierowaną do nauczyciela,
Spotkanie II: Reagowanie na słowne oceny adresowane przez uczniów/rodziców do nauczycieli; inne słowne gry psychologiczne,
Spotkanie III: Zabawne czy nie ? – o humorze uczniów i nauczycieli słów kilka.

Terminy zajęć:

I spotkanie: 28 stycznia 2019 r. w godz. 15:00 – 18:00
II spotkanie: 25 lutego 2019 r. w godz. 15:00 – 18:00
III spotkanie: 25 marca 2019 r. w godz. 15:00 – 18:00

Miejsce realizacji: ROM-E Metis w Katowicach

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 60 zł

Termin płatności: 21 stycznia 2019 r.

 

Dodatkowy informacji udziela koordynator – Wioleta Baraniak:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124
e-mail:

Opublikowano 27 listopada 2018
Zarchiwizowano 28 stycznia 2019
Wróć