Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu zastosowania modelu przyspieszonego uczenia się w klasie. Szkolenia oparte na metodzie opracowanej przez Alistaira Smitha zakłada, że opanowując umiejętność lepszego zapamiętywania i twórczego myślenia możemy sprawniej i szybciej się uczyć. Nauka nie jest wtedy ciężkim mozołem lecz przyjemnością. Proponowana metoda jest skuteczna poprzez zwrócenie uwagi na indywidualny, najlepiej odpowiadający uczniowi styl uczenia się. Jeśli uda nam się zachęcić ucznia do dopasowania technik przyswajania wiedzy do jego stylu uczenia, będzie się uczył w najbardziej naturalny a co za tym idzie łatwiejszy i skuteczniejszy sposób.

Celami szkolenia są:

  • poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania i wykorzystania mózgu w procesie uczenia się,
  • zwiększenie skuteczności uczenia się,
  • zwiększenie repertuaru sposobów rozwijania i wzmacniania motywacji uczniów do nauki,
  • praktyczne wykorzystanie modelu przyspieszonego uczenia się.

Koordynator: Mirosława Bochner

Termin pierwszego spotkania: 19 kwietnia 2007 r. w godz. 9.00 – 13.00
Szkolenie obejmuje 20 godzin (4 spotkania po 5 godzin).

Miejsce szkolenia: ROM-E Metis w Katowicach

Koszt udziału: 40 zł

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę, kliknij tutaj.

 

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21 

Istnieje również możliwość zgłoszenia online.

Szczegółowych informacji udziela Mirosława Bochner, tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 102.

Opublikowano 30 stycznia 2007
Zmieniono 20 marca 2007
Zarchiwizowano 20 kwietnia 2007
Wróć