Harmonogram spotkań

Termin

Tematyka / Osoba prowadząca

15 listopada 2018 r.
w godz. 9:00 – 13:00

RODO w poradni psychologiczno-pedagogicznej

Artur Baranowski

10 stycznia 2019 r.
w godz. 9:00 – 13:00

Ocenianie nauczycieli poradni

Ekspert

14 marca 2019 r.
w godz. 9:00 – 13:00

Współpraca poradni psychologiczno-pedagogicznych z przedszkolami i szkołami w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Małgorzata Spendel

16 maja 2019 r.
w godz. 9:00 – 13:00

Standardy pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej – rozpoznawanie potrzeb środowiska lokalnego, współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju

Małgorzata Spendel

13 czerwca 2019 r.
w godz. 9:00 – 13:00

Współpraca poradni psychologiczno-pedagogicznych z przedszkolami i szkołami w kształtowaniu kompetencji kluczowych u dzieci i uczniów

Małgorzata Spendel

Opublikowano 13 listopada 2018
Zarchiwizowano 14 czerwca 2019
Wróć