Praca domowa jest jednym z elementów procesu dydaktycznego. Jaką rolę pełniła kiedyś, a jakie jest jej miejsce w dzisiejszej szkole? Czy skutecznie realizuje założone cele dydaktyczne? Jakie kompetencje kształtuje? Jakich informacji dostarcza uczniom, ich rodzicom i nauczycielom? Dlaczego obecnie budzi tak wiele emocji?

Pragniemy włączyć się do dyskusji, której główną, ale nie jedyną, bohaterką jest praca domowa. Wspólnie z Państwem pragniemy poszukać odpowiedzi na te i inne pytania. Zapraszamy na warsztatowo-seminaryjne spotkanie pt.

Zada-NIE!-domowe

W czasie szkolenia:

  • przedstawimy biologiczne podłoże procesu uczenia się, na które składają się: skupienie uwagi, kodowanie informacji, proces jej przetworzenia, integracja z tym, co już pamiętamy, zapamiętanie i odtworzenie,
  • omówimy potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Zastanowimy się także, jaki jest ich wpływ na motywację uczniów do aktywności intelektualnej.
  • przyjrzymy się czynnikom wpływającym na efektywność procesu dydaktycznego,
  • poddamy wnikliwej analizie pracę domową, jako element procesu dydaktycznego.

 

Termin: 10 grudnia 2018 r. w godz. 14:30 – 18:15

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22, sala A5

Liczba godzin: 5

Koordynator: Grażyna Skirmuntt

Prowadzący: Grażyna Cybula, Grażyna Skirmuntt

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 25 zł

Termin płatności: 3 grudnia 2018 r.

 

O prowadzących:

Grażyna Cybula
nauczyciel-konsultant

Pedagogika resocjalizacyjna – UŚ, coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny w MEN), nauczyciel dyplomowany.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: bezpieczeństwo w szkole, prawa człowieka, interwencje w sytuacjach kryzysowych, prawo oświatowe, prawo rodzinne i cywilne, zarządzanie placówkami.

Grażyna Skirmuntt
nauczyciel-konsultant

Nauczyciel biologii – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, nauczyciel dyplomowany. Wychowanie do życia w rodzinie, Coaching w oświacie (studia podyplomowe), kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej, kurs kwalifikacyjny z zakresu andragogiki, kurs trenerski, przygotowanie i uprawnienia do pracy mentorskiej.

Szkolenia dla zespołów przedmiotów przyrodniczych, rad pedagogicznych i nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego z zakresu: metodyka i dydaktyka przedmiotów przyrodniczych oraz wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, metoda naukowa na lekcjach przedmiotów przyrodniczych, grywalizacja i wykorzystanie gier w dydaktyce przedmiotów ogólnokształcących, metody i techniki uczenia się, biologiczne uwarunkowania procesu uczenia się i sukcesów edukacyjnych uczniów, opracowywanie autorskich programów nauczania i innowacji pedagogicznych, szeroko rozumiana promocja zdrowia, w tym profilaktyka HIV/AIDS.

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Grażyna Skirmuntt:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail:

Opublikowano 13 listopada 2018
Zarchiwizowano 10 grudnia 2018
Wróć