Słowa są potęgą, mają nieograniczoną moc.
Są nawałnicą albo łagodnym powiewem,
oberwaniem chmury, które niszczy, albo wodą, która poi.

Martin Gray

 

Wychowanie i dydaktyka to procesy niezwykle skomplikowane i zależne od wielu czynników: zaciekawienia, motywacji, zaangażowania, samooceny i wiary we własne możliwości, sukcesów i porażek, analizy doświadczeń...

O tym jak się uczymy często decydują słowa, które słyszymy. Sukces bardziej cieszy, gdy usłyszymy co zrobiliśmy wystarczająco dobrze. Wtedy wiemy, jakie działania powtórzyć przy następnym działaniu. Porażka mniej boli, gdy dowiemy się, na czym polegał błąd, który do niej doprowadził.

Szkoła pełna jest słów. I tych co wspierają, i tych które niszczą...

Słowami szczególnie ważnymi są te, które składają się na informację zwrotną. Wszystkich zainteresowanych magią takich słów zapraszamy na szkolenie

Magia słów – Informacja Zwrotna w wychowaniu i dydaktyce

W czasie szkolenia wspólnie zastanowimy się nad:

  • cechami konstruktywnej informacji zwrotnej,
  • wykorzystaniem informacji zwrotnej jako narzędzia wspierającego wszechstronny rozwój ucznia,
  • wpływem informacji zwrotnej lub jej braku na samoocenę odbiorców,
  • informacją zwrotną jako sposobem motywowania uczniów,
  • znaczeniem informacji zwrotnej w dydaktyce i wychowaniu i kształtowaniu kompetencji kluczowych.

Udzielanie dobrej i wspierającej informacji zwrotnej jest jedną z ważniejszych kompetencji współczesnego nauczyciela.

Prowadząca: Grażyna Cybula, Grażyna Skirmuntt

Termin: 27 listopada 2018 r. w godz. 14:00 – 17:30

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22, sala A5

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 25 zł

Termin płatności: 24 listopada 2018 r.

 

O prowadzących:

Grażyna Cybula
nauczyciel-konsultant

Pedagogika resocjalizacyjna – UŚ, coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny w MEN), nauczyciel dyplomowany.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: bezpieczeństwo w szkole, prawa człowieka, interwencje w sytuacjach kryzysowych, prawo oświatowe, prawo rodzinne i cywilne, zarządzanie placówkami.

Grażyna Skirmuntt
nauczyciel-konsultant

Nauczyciel biologii – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, nauczyciel dyplomowany. Wychowanie do życia w rodzinie, Coaching w oświacie (studia podyplomowe), kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej, kurs kwalifikacyjny z zakresu andragogiki, kurs trenerski, przygotowanie i uprawnienia do pracy mentorskiej.

Szkolenia dla zespołów przedmiotów przyrodniczych, rad pedagogicznych i nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego z zakresu: metodyka i dydaktyka przedmiotów przyrodniczych oraz wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, metoda naukowa na lekcjach przedmiotów przyrodniczych, grywalizacja i wykorzystanie gier w dydaktyce przedmiotów ogólnokształcących, metody i techniki uczenia się, biologiczne uwarunkowania procesu uczenia się i sukcesów edukacyjnych uczniów, opracowywanie autorskich programów nauczania i innowacji pedagogicznych, szeroko rozumiana promocja zdrowia, w tym profilaktyka HIV/AIDS.

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Grażyna Skirmuntt:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail:

Opublikowano 7 listopada 2018
Zarchiwizowano 27 listopada 2018
Wróć