Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach zaprasza na
specjalistyczne szkolenie dla realizatorów

Programu Unplugged (26KD)

które odbędzie się w dniach
10 – 11 grudnia 2018 r. w godz. 10:00 – 17:00

w Filii ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22.

 

W związku z projektem Rozporządzenia MEN w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii zapraszamy na szkolenie nauczycieli szkoły podstawowej. W szkoleniu mogą wziąć udział po 2-3 osobowe zespoły nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych z danej szkoły.

O programie UNPLUGGED

Program Unplugged jest szkolnym programem profilaktyki używania substancji psychoaktywnych (alkoholu, papierosów, narkotyków), przeznaczonym dla młodzieży w wieku 12-14 lat. Skuteczność programu, w odniesieniu do rozwiązania problemu używania substancji psychoaktywnych, została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych. Program jest realizowany przez nauczycieli w szkołach, w formie 12 godzin lekcyjnych dla uczniów oraz 3 spotkań dla rodziców. Do realizacji programu służą podręczniki i gotowe scenariusze zajęć: przewodnik do wdrażania programu, podręcznik dla nauczyciela, zeszyt ćwiczeń dla ucznia, scenariusz spotkań z rodzicami, które uczestnicy szkolenia otrzymają.

Cel programu

  • ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych – tytoniu, alkoholu, narkotyków;
  • ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania eksperymentalnego do fazy używania problemowego.

Więcej na temat programu na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji: archiwum.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4258&Itemid=1948

Uwaga: Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat uprawniający do prowadzenia szkolenia oraz komplet materiałów niezbędnych do wdrażania programu w szkole.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 240 zł

Termin płatności: 3 grudnia 2018 r.

 

Osoba do kontaktu:

Magdalena Wieczorek
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 26 października 2018
Zarchiwizowano 10 grudnia 2018
Wróć