Logo: Język migowy

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na kurs polskiego języka migowego – poziom zaawansowany, który umożliwi sprawniejszą komunikację z osobami z dysfunkcjami. Atrakcyjność tego kursu wiąże się z możliwością dofinansowania go (chodzi około 80% kwoty) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.

Terminy: soboty – niedziele w godzinach od 9:00 – 16:00

  • 15 czerwca 2019 r.
  • 16 czerwca 2019 r.
  • 29 czerwca 2019 r.
  • 30 czerwca 2019 r.
  • 31 sierpnia 2019 r.
  • 1 września 2019 r.
  • 7 września 2019 r.

 

Miejsce: ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Cena: 700 zł (przewidywana wysokość wkładu własnego około 140 zł)

Termin płatności: bezpośrednio przed rozpoczęciem kursu.

Zapisy przyjmujemy do 10 grudnia 2018 r.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 700 zł

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 4KD/III

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Szczegółowe informację prześlemy Państwu po zebraniu się grupy.

Koordynator – Beata Cielecka:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Zobacz także:

Polski język migowy – poziom podstawowy

Polski język migowy – poziom średniozaawansowany

Opublikowano 24 października 2018
Zarchiwizowano 15 czerwca 2019
Wróć