Logo: III Regionalne Forum Doradztwa Zawodowego

 

W dniach 4 - 6 października 2018 w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu odbyło się III Regionalne Forum Doradztwa Zawodowego.

Przedsięwzięcie adresowane do uczniów szkół podstawowych miało na celu promocję szkolnictwa zawodowego, udzielenie uczniom wsparcia w zakresie podejmowania świadomych decyzji edukacyjno-zawodowych oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie realizacji działań w ramach doradztwa zawodowego.

W pierwszym dniu ponad 50 nauczycieli i doradców zawodowych skorzystało z warsztatów z zakresu preorientacji, orientacji i doradztwa zawodowego.

W drugim dniu w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu przy ul. Jagiellońskiej 13 oraz szkołach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 25 i 32, ul. Legionów 9 i ul. Braci Mieroszewskich 42, uczniowie i nauczyciele wzięli udział w wykładach, warsztatach prezentujących wybrane zawody i zapoznali się z ofertą szkół kształcących w zawodach z naszego regionu. Przedstawicielka Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach zapoznała uczestników z sytuacją na śląskim rynku pracy. Dla nauczycieli udział w warsztatach i wykładach był swego rodzaju prezentacją dobrych praktyk w zakresie możliwych form realizacji doradztwa zawodowego w tym m.in. poprzez organizację wizyt zawodoznawczych. Dzięki współpracy z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Cechem Rzemiosł Różnych w Katowicach i Rzemieślniczą Branżową Szkołą I Stopnia w Katowicach część warsztatów zawodoznawczych poprowadzili pracodawcy.

Zarówno w pierwszym jak i drugim dniu przedstawiciele Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zapoznali uczniów i nauczycieli z ofertą przygotowaną w ramach kampanii społecznej "Chcę u ciebie pracować".

Część wykładową uświetniły występy utalentowanych młodych muzyków, uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu oraz pokaz mody przygotowany przez uczennice i nauczycieli z Technikum nr 7 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu przy ul. Grota-Roweckiego 64.

W drugim dniu forum wzięło udział w sumie około 520 uczniów i ponad 50 nauczycieli.

Trzeci dzień był dniem otwartym dla uczniów i rodziców, którzy mogli zapoznać się z ofertą szkół kształcących w zawodach z Chorzowa, Katowic, Sosnowca, Jaworzna i Dąbrowy Górniczej. Dzięki współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach oraz Śląską Wojewódzką Komendą OHP zorganizowane zostały również dyżury doradców zawodowych w jednostkach organizacyjnych WUP i OHP oraz Powiatowych Urzędach Pracy w całym województwie. Obecność w tym dniu kilkuset uczniów i rodziców we wszystkich lokalizacjach, w których prezentowana była oferta III Forum potwierdził, że zainteresowanie tematami związanymi z wyborem zawodu i drogi edukacyjnej wśród uczniów i rodziców jest ogromne, a tego typu imprezy są ważnym uzupełnieniem działań z zakresu doradztwa zawodowego podejmowanych przez szkoły.

Opublikowano 17 października 2018
Zarchiwizowano 30 listopada 2018
Wróć