Zapraszamy na warsztaty Zabawy muzyczno-ruchowe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Adresaci szkolenia: warsztat adresowany jest dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycieli świetlic, wychowawców, pedagogów, psychologów, pedagogów specjalnych, terapeutów zajęciowych.

Termin spotkania: 28 marca 2019 r. w godz. 15:00 – 19:00

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

 

Opis szkolenia

Muzyka i ruch odgrywają w życiu dziecka dużą rolę, gdyż od najwcześniejszych lat odczuwa ono potrzebę ruchu, zabawy i kontaktu ze sztuką. W ruchu realizowany jest rytm, sens i nastrój tańca. Poruszając się zgodnie z nakazami muzyki odczuwa ją bardziej aktywnie, łatwiej rozumie jej charakter. Wspólne zabawy i tańce rozwijają w dzieciach poczucie kolektywizmu, zwiększają karność i poczucie odpowiedzialności, uspołeczniają je, rozwijają indywidualne zdolności każdego dziecka.

Warsztat adresowany jest dla osób pragnących:

  • poznać wpływ zabaw muzycznych, rytmicznych i ruchowych na funkcjonowanie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
  • poznać proste ćwiczenia muzyczno-ruchowe wspomagające rozwój dziecka;
  • wzbogacić warsztat pracy o nowe doświadczenia.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnik:

  • wie, jaki wpływ mają zabawy muzyczno-ruchowe na funkcjonowanie dziecka;
  • wie, jak ważna jest stymulacja ruchem i dźwiękiem;
  • zna ćwiczenia i zabawy muzyczne, rytmiczno-ruchowe i potrafi je zastosować w przedszkolu i szkole;
  • umie czerpać radość ze wspólnej zabawy.

 

Metoda szkolenia: warsztaty

Czas trwania: 5 godz.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 30 zł

Termin płatności: 21 marca 2019 r.

 

Gabriela Niemiec
nauczyciel-konsultant

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Gabriela Niemiec:

tel.: 32 787 37 01 wew. 39
e-mail:

Opublikowano 4 stycznia 2019
Zarchiwizowano 28 marca 2019
Wróć