Zapraszamy na kolejne warsztaty z naszego cyklu EDUESCAPE, w czasie których możecie Państwo wziąć udział w odkrywaniu i rozwiązywaniu różnych, ciekawych zagadek. Korzenny Świat to, opracowana w formie pokoju zagadek, propozycja interdyscyplinarnych zajęć edukacyjnych, których głównymi bohaterami będą przyprawy korzenne, ich historia i globalne następstwa odkrycia.

Warsztaty składają się z dwóch części:

  • Część pierwsza to, trwająca 60 min., symulacja zajęć z wykorzystaniem zespołowej gry typu escape room. Uczestnicy szkolenia, podobnie jak uczniowie, będą rozwiązywali różne zagadki i zadania.
  • Część druga (ok. 60 min.) poświęcona jest przedstawieniu możliwości wykorzystania tego scenariusza zajęć w realizacji elementów edukacji globalnej w ramach godzin wychowawczych i zajęć przedmiotowych. W tej części znajdzie się także przestrzeń na refleksję uczestników.

Termin: 24 listopada 2018 r. w godz. 10:00 – 13:00

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Zajęcia rozpoczynamy o godz. 10:00, przed portiernią w głównym budynku. Z uwagi na specyfikę zajęć bardzo prosimy o punktualne przybycie lub, w razie kłopotów z dojazdem, informację telefoniczną.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 30 zł

Termin płatności: 17 listopada 2018 r.

 

Serdecznie zapraszamy do naszego Korzennego świata!
Sonia Gogulla i Grażyna Skirmuntt

O prowadzących:

Sonia Gogulla
nauczyciel-konsultant

Nauczycielka historii – Wydział Nauk Społecznych UŚ, doradztwo zawodowe – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (studia podyplomowe), Certyfikat Tutora Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, kurs trener-szkoleniowiec (Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group), nauczyciel dyplomowany.

Nauczycielka historii w szkole podstawowej z długoletnim stażem.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: wdrażanie podstawy programowej, edukacja regionalna, motywowanie uczniów do nauki, antydyskryminacja, metody aktywizujące, rozwijanie kreatywności uczniów, metoda projektu, edukacja obywatelska, konstruowanie programów nauczania, współpraca z rodzicami, edukacja zdrowotna. Koordynatorka szkoleń Odysei Umysłu.

Grażyna Skirmuntt
nauczyciel-konsultant

Nauczyciel biologii – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, nauczyciel dyplomowany. Wychowanie do życia w rodzinie, Coaching w oświacie (studia podyplomowe), kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej, kurs kwalifikacyjny z zakresu andragogiki, kurs trenerski, przygotowanie i uprawnienia do pracy mentorskiej.

Szkolenia dla zespołów przedmiotów przyrodniczych, rad pedagogicznych i nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego z zakresu: metodyka i dydaktyka przedmiotów przyrodniczych oraz wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, metoda naukowa na lekcjach przedmiotów przyrodniczych, grywalizacja i wykorzystanie gier w dydaktyce przedmiotów ogólnokształcących, metody i techniki uczenia się, biologiczne uwarunkowania procesu uczenia się i sukcesów edukacyjnych uczniów, opracowywanie autorskich programów nauczania i innowacji pedagogicznych, szeroko rozumiana promocja zdrowia, w tym profilaktyka HIV/AIDS.

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Grażyna Skirmuntt:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail:

Opublikowano 25 października 2018
Zarchiwizowano 24 listopada 2018
Wróć