Serdecznie zapraszamy na kurs doskonalący Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Nauczanie. Wychowanie. Opieka.

Niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym i znacznym... Jak podejść do dziecka, do człowieka, żeby umożliwić mu wszechstronny rozwój, normalne życie na miarę własnych możliwości?

Jak wspomagać dziecko z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkole, w placówce? Czy edukacja bazalna jest konieczna? Jak dobrze współpracować z rodzicami? Jakie perspektywy zawodowe ma osoba z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym? Na te i inne pytania odpowiemy podczas kursu. Nie boimy się też trudnych tematów, poruszymy zagadnienie agresywnych i niepokojących zachowań oraz zaspokajania potrzeb seksualnych u osób z niepełnosprawnością.

Kurs zakłada wielopłaszczyznowość tematyczną, obejmuje poszerzenie wiedzy w zakresie funkcjonowania dziecka/nastolatka/osoby dorosłej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w środowisku domowym, przedszkolnym/szkolnym/ośrodkowym oraz radzenia sobie w życiu zawodowym.

Stworzymy możliwość omawiania przypadków indywidualnych, wspólnego rozwiązywania problemów, które na bieżąco mogą przedstawiać uczestnicy kursu.

Tematyka:

  • cele i zadania szkoły w stosunku do ucznia z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym – teoria i rzeczywistość;
  • edukacja bazalna – jak wspierać w rozwoju ucznia z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, stymulacja bazalna;
  • rozwój kompetencji społecznych u ucznia niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym;
  • dziecko z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym – formy, treści, metody nauczania;
  • rodzina dziecka z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Adresaci szkolenia: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy pracujący z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Terminy spotkań: 8 listopada, 13 grudnia 2018 r., 24 stycznia, 21 marca, 25 kwietnia, 29 kwietnia i 23 maja 2019 r. w godz. 15:00 – 19:00

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie na ostatnim spotkaniu. Na zaświadczeniu napisana jest realna liczba godzin zaliczonych przez uczestnika. Za udział w pięciu spotkaniach – 25 godzin.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 150 zł

60 zł – płatne do  6 grudnia 2018 r. oraz
90 zł – płatne po  1 stycznia 2019 r.

 

O prowadzącym:

Anita Wieloch
nauczyciel-konsultant

Ukończone studia, studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, edukacja polonistyczna. Nauczyciel, wychowawca, dyrektor szkoły specjalnej (1994 – 1999). Wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Metodą Tomatisa, Metodą Dobrego Startu, Metodą Biofeedback. Socjoterapeutka CBT, absolwentka licznych kursów doskonalących pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze spektrum autyzmu) min.: rewalidacji indywidualnej, edukacji prozdrowotnej w szkole specjalnej, doradztwa zawodowego, ewaluacji jakości pracy szkoły. Autorka innowacji pedagogicznej dotyczącej pracy Metodą Tomatisa z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Programu Trening Umiejętności Społecznych rozwijającego kompetencje społeczne u wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera. 30-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na różnych poziomach edukacyjnych (niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu, choroby psychiczne).

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek psychologów, pedagogów, wychowawców z obszaru pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera.

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Anita Wieloch:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 123
e-mail:

Opublikowano 4 października 2018
Zmieniono 19 kwietnia 2019
Zarchiwizowano 13 grudnia 2018
Wróć