Zapraszamy na warsztaty Techniki Celestyna Freineta w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Adresaci szkolenia: warsztat adresowany jest dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycieli świetlic, wychowawców, pedagogów, terapeutów.

Termin spotkania: 26 kwietnia 2019 r. w godz. 15:00 – 19:00

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

 

Opis szkolenia

"Pozwólcie dziecku doświadczać po omacku wydłużać swe korzenie, drążyć, dowiadywać się, porównywać, szukać w książkach i materiałach źródłowych, zanurzać swą ciekawość w kapryśnych głębinach wiedzy. Pozwólcie mu wyruszyć w podróże odkryć – czasem trudne, ale pozwalające znaleźć taki program, jaki będzie dla niego pewny".

C. Freinet

Warsztaty dotyczą różnych aspektów twórczości. Część zabaw rozwija wyobraźnię i ekspresję, inne usprawniają umiejętności związane z myśleniem twórczym: płynność, giętkość myślenia, a inne sprawności manualne.

 

Warsztat adresowany jest dla osób pragnących:

  • poznać pedagogikę Celestyna Freineta, jego idee nauczania i wychowania,
  • poznać możliwości zastosowania technik Freineta w realizacji celów edukacyjnych,
  • poznać techniki freinetowskie prowokujące różne drogi oraz strategie rozwiązań, rozwijających swobodną ekspresję i pomysłowość dziecka,
  • wzbogacić warsztat pracy o nowe rozwiązania metodyczne.

 

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnik:

  • zna ideologię pedagogiki Freineta,
  • potrafi kreatywnie wykorzystać poznaną wiedzę podczas własnej aktywności na warsztatach,
  • zna techniki freinetowskie i wie, jak je zastosować w swojej pracy na zajęciach w przedszkolu i szkole,
  • umie czerpać radość ze wspólnej zabawy.

 

Metoda szkolenia: warsztaty

Czas trwania: 5 godz.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 30 zł

Termin płatności: 19 kwietnia 2019 r.

 

Gabriela Niemiec
nauczyciel-konsultant

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Gabriela Niemiec:

tel.: 32 787 37 01 wew. 39
e-mail:

Opublikowano 6 marca 2019
Zarchiwizowano 26 kwietnia 2019
Wróć