Logo: Zabawy wyciszające na każdą porę roku

 

Zapraszamy na warsztaty Zabawy wyciszające na każdą porę roku.

Adresaci szkolenia: warsztat adresowany jest dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycieli świetlic, wychowawców, pedagogów, pedagogów specjalnych, terapeutów zajęciowych.

Termin spotkania: 11 czerwca 2019 r. w godz. 15:00 – 19:00

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Opis szkolenia

Ćwiczenia wyciszające i uspakajające pełnią bardzo ważną profilaktyczną rolę. Pozwalają one dziecku odnaleźć równowagę między aktywnością a wyciszeniem. Może ono wtedy wsłuchać i zagłębić się w siebie, zrozumieć co przeżywa. Dzięki takim ćwiczeniom ulegają poprawie wzajemne relacje między członkami grupy oraz wzrasta zaufanie do siebie samego. Zabawy tego typu można stosować na wszystkich etapach dnia aktywności dziecka w zależności od potrzeb. Stosowane na początku dnia poprawiają ogólne samopoczucie dzieci, pozwalają na odreagowanie napięć związanych z przyjściem do przedszkola czy szkoły, wzmacniają motywację do wysiłku umysłowego. Stosowane w części środkowej zajęć podnoszą aktywność umysłową i dają nową energię do pracy. Zaś, na koniec dnia zabawa wyciszająca sprawi, że dziecko zakończy pobyt w placówce w dobrym nastroju i chętnie do niej powróci nazajutrz.

Warsztat adresowany jest dla osób pragnących:

  • poznać znaczenie zabaw wyciszających i uspakajających w kontaktach z dziećmi, zwłaszcza dziećmi nadpobudliwymi ruchowo,
  • poznać możliwości wykorzystania zabaw wyciszających do realizacji celów edukacyjnych na lekcji i zajęciach,
  • wzbogacić warsztat pracy o zabawy wyciszające na każdą porę roku, zabawy na koncentrację i cierpliwość.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnik:

  • wie, że zabawy wyciszające można wykorzystać na zajęciach w przedszkolu i szkole, zwłaszcza dla dzieci nadruchliwych,
  • potrafi kreatywnie zastosować poznaną wiedzę podczas własnej aktywności na warsztatach,
  • zna różnego rodzaju zabawy wyciszające i uspakajające,
  • umie czerpać radość ze wspólnej zabawy.

Metoda szkolenia: warsztaty

Czas trwania: 5 godzin

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 30 zł

Termin płatności: 4 czerwca 2019 r.

Wolnych miejsc: 12.

O udziale w szkoleniu decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E Metis w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 136W/3

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Gabriela Niemiec
nauczyciel-konsultant

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Gabriela Niemiec:

tel.: 32 787 37 01 wew. 39
e-mail:

Opublikowano 27 kwietnia 2019
Wróć