Logo: Edukacja wczesnoszkolna dzieci

 

Zapraszamy na warsztaty Kamishibai – teatr ilustracji. Jak zamienić seans głośnego czytania w niezapomnianą chwilę magii...

Adresaci szkolenia: warsztat adresowany jest dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycieli świetlic, wychowawców, pedagogów, psychologów, terapeutów zajęciowych, bibliotekarzy.

Termin spotkania: 5 czerwca 2019 r. w godz. 15:00 – 19:00

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

 

Opis szkolenia

Kamishibai (jap. kami – papier, shibai – sztuka) oznacza teatr obrazkowy lub inaczej teatr ilustracji. Jest to technika opowiadania, czytania wywodząca się z Japonii, wykorzystująca kartonowe plansze z obrazkami i tekstem (37 x 27 cm) oraz drewnianą lub kartonową skrzynkę – na wzór parawanu z teatrzyków marionetkowych – w której przedstawiane są kolejne fragmenty historii, bajki, opowiadania. Kamishibai może być używany z powodzeniem w domu jak i w bibliotekach, księgarniach, szkołach, przedszkolach czy dziecięcych oddziałach szpitalnych, zarówno w pomieszczeniach jak i w plenerze.

W pierwszej części warsztatów uczestnicy będą brać udział w seansie głośnego czytania przy użyciu parawanu Kamishibai. W drugiej części będą ilustrować własne zakończenie czytanej opowieści, czyli ostatniej karty Papierowego Teatru. Tworzyć nowe opowiadania i bajki za pomocą Story Cubes.

Warsztat adresowany jest dla osób pragnących:

  • poznać metodę głośnego czytania Kamishibai,
  • poznać możliwości wykorzystania jej do realizacji celów edukacyjnych na lekcji i zajęciach,
  • wzbogacić warsztat pracy o nowe metody i techniki.

 

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnik:

  • wie, jak ważny wpływ na rozwój czytelnictwa u małego dziecka ma ilustracja i głośne czytanie, czyli obraz i dźwięk,
  • potrafi stworzyć opowiadanie za pomocą kostek Story Cubes, i przełożyć je na obraz,
  • zna technikę Kamishibai i potrafi wykorzystać ją w swojej pracy,
  • umie czerpać radość ze wspólnej zabawy i kreatywnie działać na warsztatach.

Metoda szkolenia: warsztaty.

Liczba godzin: 5

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 30 zł

Termin płatności: 29 maja 2019 r.

Wolnych miejsc: 9.

O udziale w szkoleniu decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E Metis w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 142W/3

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Gabriela Niemiec
nauczyciel-konsultant

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Gabriela Niemiec:

tel.: 32 787 37 01 wew. 39
e-mail:

Opublikowano 27 kwietnia 2019
Wróć