Zapraszamy na szkolenie z cyklu Metodyka dla początkującego nauczyciela.

Temat spotkania: Lekcja plastyki wcale nie musi być nudna...

Adresaci szkolenia: warsztat adresowany jest dla nauczycieli przedszkoli i szkoły podstawowej.

Termin spotkania: 29 listopada 2018 r. w godz. 15:00 – 19:00

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Opis szkolenia

Warsztaty są propozycją ciekawych zajęć plastycznych dla nauczycieli. Jak zainteresować, jak położyć kres nudzie wreszcie, jak wykorzystać czas w sposób twórczy, jak stworzyć "coś z niczego"? Oryginalne techniki plastyczne, warsztat pracy nie wymagający dużych nakładów finansowych i trochę kreatywności – to odpowiedź na zadane pytania. Efekty takich działań twórczych są zawsze udane i z pewnością przynoszą wiele satysfakcji w relacji nauczyciel – uczeń.

Warsztat adresowany jest dla osób pragnących:

  • poszerzyć wiedzę metodyczną i merytoryczną w zakresie nauczania plastyki
  • nabyć praktycznych umiejętności radzenia sobie w działaniach twórczych

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:

  • rozszerzanie wiedzy dotyczącej stosowania wzbogaconych, oryginalnych technik plastycznych ze wskazanie na ich możliwości wyrazowe;
  • poznanie sposobów stymulowania aktywności twórczej poprzez działania twórcze;
  • kształcenie kreatywnej postawy w działaniach artystyczno-edukacyjnych;
  • wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy.

Metoda szkolenia: warsztaty

Czas trwania: 5 godzin

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 30 zł

Termin płatności: 22 listopada 2018 r.

 

Iwona Bogatko
nauczyciel-konsultant

Wychowanie plastyczne, specjalizacja: rzeźba – Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Sztuka (studia podyplomowe). Ceramika i wzbogacone techniki plastyczne to jej pasja. Doświadczony nauczyciel, wykładowca. Posiada wieloletnie doświadczenie pedagogiczne. Prowadziła zajęcia plastyczne z  dziećmi w wieku przedszkolnym, na poziomie szkoły podstawowej, liceum oraz zajęcia ze studentami dotyczące nie tylko różnych dziedzin sztuki (rysunek, rzeźba, ceramika) i samej historii sztuki, ale również te, które związane są ściśle z metodyką nauczania plastyki na poziomie szkoły podstawowej i  gimnazjum.

Obszar, w którym się specjalizuje, to  metodyka nauczania plastyki (porady i ćwiczenia praktyczne), stosowanie ciekawych technik plastycznych w pracy z dziećmi i  młodzieżą.

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Gabriela Niemiec:

tel.: 501 844 259
e-mail:

Opublikowano 28 września 2018
Zarchiwizowano 29 listopada 2018
Wróć