Zapraszamy na warsztaty Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki – jak sprawić, by dzieci rozumiały i lubiły matematykę?

Adresaci szkolenia: warsztat adresowany jest dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Terminy spotkań: 3, 17 października, 14 i 28 listopada 2018 r. w godz. 14:00 – 18:00

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Kompetencje matematyczne to jedne z ośmiu kompetencji wymienianych przez Parlament Europejski, jako najistotniejsze w uczeniu się przez całe życie. Obejmują one umiejętność rozwijania i wykorzystania myślenia matematycznego, podczas rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji życiowych. Wczesne rozwijanie tych umiejętności poprzez zabawę i doświadczanie, pozwoli dzieciom na osiąganie sukcesów w tej dziedzinie, na kolejnych szczeblach edukacyjnych.

Szkolenie adresowane jest dla nauczycieli:

  • pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie rozwijania kompetencji matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnych,
  • chcących wzbogacić swój warsztat pracy o nowe propozycje ćwiczeń i zabaw matematycznych z dziećmi.

Korzyści – nauczycielowi łatwiej będzie:

  • objąć dzieci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w zakresie edukacji matematycznej,
  • rozpoznawać i wspierać zdolności matematyczne u dzieci,
  • pozyskać do współpracy rodziców,
  • sprawić, że dzieci polubią matematykę.

Metoda szkolenia:

  • wykład,
  • ćwiczenia warsztatowe,
  • praca w grupach.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 100 zł

Termin płatności: 30 września 2018 r.

 

Sabina Müller
nauczyciel-konsultant

Pedagog – Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (UŚ); logopeda – Logopedia i glottodydaktyka z terapią pedagogiczną (studia podyplomowe, UŚ); oligofrenopedagog – kurs kwalifikacyjny (ROM-E Metis); Organizacja i zarządzanie oświatą – kurs kwalifikacyjny (WOM Katowice).

Wieloletnie doświadczenie pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej (pedagog, dyrektor) i szkołach ogólnodostępnych (wychowawca świetlicy, pedagog szkolny). Czynny ekspert wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy. Wieloletni członek zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Sabina Müller:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail:

Opublikowano 25 września 2018
Zarchiwizowano 3 października 2018
Wróć