Logo: Wsparcie na starcie...

 

Zapraszamy do udziału w cyklu zajęć Wsparcie na starcie – kurs doskonalący umiejętności nauczyciela (nie tylko) stażysty i kontraktowego.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, opracowaliśmy program zajęć seminaryjno-warsztatowych. Ich celem jest wsparcie nauczycieli w zakresie prawa oświatowego, ze szczególnym uwzględnieniem oceny pracy i awansu zawodowego

Kod

Tematyka

Prowadzący

Termin

37D/I

Awans zawodowy nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego (spotkanie pierwsze)

Jolanta Leśniak

27 października 2018 r.
w godz. 10:00 – 13:00

37D/II

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego (spotkanie pierwsze)

Jolanta Leśniak

17 listopada 2018 r.
w godz. 10:00 – 13:00

37D/III

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego (spotkanie pierwsze)

Jolanta Leśniak

24 listopada 2018 r.
w godz. 10:00 – 13:00

37D/I

Awans zawodowy nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego (spotkanie drugie)

Jolanta Leśniak

11 maja 2019 r.
w godz. 10:00 – 13:00

Odbędzie się w nowym roku szkolnym.

37D/II

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego (spotkanie drugie)

Jolanta Leśniak

18 maja 2019 r.
w godz. 10:00 – 13:00

37D/III

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego (spotkanie drugie)

Jolanta Leśniak

25 maja 2019 r.
w godz. 10:00 – 13:00

Miejsce zajęć: Filia ROM-E Metis w Bytomiu

Koszt udziału: 25 zł od wybranego modułu, 50 zł za cały cykl.

Można zapisywać się na wybrane lub wszystkie zajęcia.

 

Warunki uczestnictwa

Zapisy przyjmowane są na cały cykl szkoleń lub pojedyncze warsztaty.

Skorzystaj z tego formularza online (kliknij), aby zapisać się na cały cykl, lub skorzystaj z poniższych linków na poszczególne spotkania.

Szkolenie 37D/I

Koszt udziału: 50 zł

25 zł – płatne do 20 października 2018 r. oraz
25 zł – płatne po  1 stycznia 2019 r.

 

Szkolenie 37D/II

Koszt udziału: 50 zł

25 zł – płatne do 10 listopada 2018 r. oraz
25 zł – płatne po  1 stycznia 2019 r.

 

Szkolenie 37D/III

Koszt udziału: 50 zł

25 zł – płatne do 17 listopada 2018 r. oraz
25 zł – płatne po  1 stycznia 2019 r.

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 37D/I, 37D/II lub 37D/III

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator programu:

Anna Dzięgiel
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 24 września 2018
Zmieniono 26 kwietnia 2019
Wróć