Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Szkoła porozumienia dla zaawansowanych.
Kod szkolenia: 12D/15

Informacja dla przedszkolnych i szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w szkole promującej zdrowie.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa 2 spotkania seminaryjno-warsztatowe.

Adresaci: nauczyciele szkół i placówek, którzy wzięli udział w części pierwszej szkolenia (25 godzin).

 

Miejsce zajęć: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach – Filia w Bytomiu
Adres: Bytom, ul. Chorzowska 22

 

Czas trwania: 15 godzin

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 17 listopada 2018 r. (sobota) w godz. 9:00 – 16:00

Spotkanie nr 2: 18 listopada 2018 r. (niedziela) w godz. 9:00 – 14:00

Z uwagi na małą liczbę zgłoszeń termin szkolenia zostaje zmieniony na 17 maja 2019 r. w godz. 14:30 – 18:30 i 18 maja 2019 w godz. 9:00 – 17:00

 

Prowadzący: Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

 

Szkolenie jest kontynuacją 25 godzinnego cyklu, który odbył się w roku szkolnym 2017/18 i ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu mediacji w tym mediacji rówieśniczych oraz przygotowanie nauczycieli do wdrażania i koordynowania mediacji rówieśniczych w szkole. Zajęcia mają charakter praktyczny i opierają się w głównej mierze na symulacji i analizie konkretnych sytuacji z życia szkolnego.

 

Spotkanie 1

Temat: Mediacje rówieśnicze – trening umiejętności mediacyjnych.
Krótki opis: Omówiona zostanie specyfika roli mediatora, etapy mediacji, rola satysfakcji merytorycznej, psychologicznej i proceduralnej. Przypomniane zostaną zagadnienia związane z teorią konfliktu – w czasie symulacji uczestnicy będą mogli doskonalić umiejętność diagnozy konfliktu, kompetencje komunikacyjne, stosowanie technik mediacyjnych. Trening umiejętności mediacyjnych obejmować będzie również przygotowanie monologu mediatora, prowadzenie spotkań wstępnych i wspólnych z uczestnikami mediacji oraz spotkań na osobności, umiejętnego komunikowania się w tym zadawania pytań, prowadzenia uczestników do ugody zapewniającej obustronną satysfakcję z zachowaniem zasad obowiązujących w mediacji.

Spotkanie 2

Temat: Mediacje rówieśnicze – wdrażanie i koordynacja.
Krótki opis: W czasie szkolenia omówione zostaną podstawy prawne, aspekty etyczne, procedury i zasady związane z prowadzeniem mediacji, niezbędna dokumentacja. Zwrócimy również uwagę na rolę koordynatora mediacji rówieśniczych i konieczność prowadzenia spotkań superwizyjnych dla młodzieżowych mediatorów. Również w drugim dniu będziemy kontynuować trening umiejętności mediacyjnych.

 

Krótka notka o prowadzącym:

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz – psycholog, doradca zawodowy, mediator z wieloletnim doświadczeniem w pracy w gimnazjum, przedszkolach i poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel dyplomowany. Wieloletni członek Rady Pedagogów i Psychologów Katowic, współautorka i realizatorka programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych w Katowicach. Od lat szkoli młodzieżowych liderów i wykorzystuje pomysły uczniów na szkolną profilaktykę, aktywizuje młodzież do działań na rzecz środowiska lokalnego. Prowadzi szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych, kształtowania postaw, diagnozowania i wykorzystania potencjału uczniów, wspierania uczniów w rozwoju, mediacji rówieśniczych i oświatowych oraz aktywizowania społecznego i zawodowego uczniów.

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 150 zł

Termin płatności: 10 maja 2019 r.

 

Opublikowano 21 września 2018
Zmieniono 31 października 2018
Zarchiwizowano 28 czerwca 2019
Wróć