Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Szkoła porozumienia – wprowadzenie.
Kod szkolenia: 12D/14

Informacja dla przedszkolnych i szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w szkole promującej zdrowie.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa 5 spotkań seminaryjno-warsztatowych.

Adresaci: nauczyciele szkół i placówek.

 

Miejsce zajęć: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 17 i 21

 

Czas trwania: 15:00 – 18:30

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 29 listopada 2018 r. (czwartek)

Spotkanie nr 2: 10 stycznia 2019 r. (czwartek)

Spotkanie nr 3: 7 lutego 2019 r. (czwartek)

Spotkanie nr 4: 7 marca 2019 r. (czwartek)

Spotkanie nr 5: 4 kwietnia 2019 r. (czwartek)

 

Prowadzący: Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

 

"Ludzie nie działają przeciwko innym ale dla swoich potrzeb"

M.B.Rosenberg

Zapraszam na cykl warsztatów, które pomogą całkiem inaczej spojrzeć na innych ludzi i nasze relacje z nimi. Szkoła to środowisko potencjalnie konfliktogenne. Różni ludzie, emocje i potrzeby a do tego wszechobecna ocena. Znacznie łatwiej rozwiązywać konflikty wykorzystując empatyczną komunikację. Warto rozwijać nasze empatyczne zdolności i wspierać w tym samym uczniów. Pozwoli nam to budować relacje oparte na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i udzielaniu sobie nawzajem wsparcia co jest podstawą do tworzenia klimatu społecznego sprzyjającego zdrowiu i bezpieczeństwu.

W czasie naszych spotkań spróbujemy przyjrzeć się szkolnym relacjom i konfliktom z poziomu potrzeb, zastanowimy się jak być dla dzieci przewodnikiem a nie arbitrem w szkolnych i rodzinnych konfliktach, jak uruchomić w nich wrodzone pokłady empatii. Będzie też okazja, żeby przyjrzeć się własnemu stylowi komunikowania się i rozwiązywania konfliktów, zapoznać z technikami negocjacyjnymi i mediacyjnymi oraz poznać podstawowe zasady związane z wdrażaniem mediacji rówieśniczych w szkole.

Zajęcia mają charakter praktyczny i opierają się w głównej mierze na pracy w grupach, parach, symulacji i analizie konkretnych sytuacji z życia szkolnego.

 

Spotkanie 1

Temat: Podstawy komunikacji empatycznej.
Krótki opis: Spotkanie wprowadzające w zagadnienia komunikacji empatycznej – zasady komunikacji empatycznej, formułowanie spostrzeżeń wolnych od oceny, komunikaty blokujące porozumienie, mówienie o emocjach i potrzebach, rozumienie potrzeb i emocji innych, formułowanie próśb.

Spotkanie 2

Temat: Konflikt w środowisku szkolnym.
Krótki opis: W czasie warsztatu przypomnimy sobie zasady konstruktywnej komunikacji, skupimy się na analizie przyczyn konfliktów, diagnozie konfliktu, zdiagnozujemy własny styl rozwiązywania konfliktów oraz poznamy konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym.

Spotkanie 3

Temat: Trudne rozmowy z rodzicami – od konfliktu do porozumienia.
Krótki opis: Spotkanie dotyczące budowania środowiska sprzyjającego porozumieniu, prowadzenia trudnych rozmów z rodzicami, radzenia sobie z różnymi postawami rodziców, rozwiązywania konfliktów z wykorzystaniem komunikacji empatycznej oraz konieczności okazywania empatii samemu sobie.

Spotkanie 4

Temat: Wspieranie rozwoju empatii u dzieci.
Krótki opis: Warsztat poświęcony rozwijaniu postawy empatycznej u dzieci i młodzieży, wykorzystaniu technik pomagających przeprowadzić dzieci przez konflikt, zapewniających udział nauczyciela w uczniowskich konfliktach w roli przewodnika a nie arbitra.

Spotkanie 5

Temat: Mediacje rówieśnicze – pomysł na szkolne konflikty.
Krótki opis: Wprowadzenie w tematykę mediacji rówieśniczych: procedury wdrażania mediacji rówieśniczych w szkole, zasady obowiązujące w mediacji, trening technik mediacyjnych; propozycja udziału w programie przygotowującym do wdrożenia mediacji rówieśniczych w szkole. Ostatnie spotkanie będzie okazją do wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie czterech pierwszych spotkań.

 

Krótka notka o prowadzącym:

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz – psycholog, doradca zawodowy, mediator z wieloletnim doświadczeniem w pracy w gimnazjum, przedszkolach i poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel dyplomowany. Wieloletni członek Rady Pedagogów i Psychologów Katowic, współautorka i realizatorka programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych w Katowicach. Od lat szkoli młodzieżowych liderów i wykorzystuje pomysły uczniów na szkolną profilaktykę, aktywizuje młodzież do działań na rzecz środowiska lokalnego. Prowadzi szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych, kształtowania postaw, diagnozowania i wykorzystania potencjału uczniów, wspierania uczniów w rozwoju, mediacji rówieśniczych i oświatowych oraz aktywizowania społecznego i zawodowego uczniów.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 120 zł

30 zł – płatne do 22 listopada 2018 r. oraz
90 zł – płatne po  1 stycznia 2019 r.

 

Opublikowano 21 września 2018
Zmieniono 23 września 2018
Zarchiwizowano 28 czerwca 2019
Wróć