Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Motyw + Akcja = Gram i się uczę.
Kod szkolenia: 12D/11

Informacja dla przedszkolnych i szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w szkole promującej zdrowie.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa 5 spotkań warsztatowych.

Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących we wszystkich typach szkół (podstawowe klasy IV - VIII, gimnazja, ponadpodstawowe, szkoły zawodowe). Szkolenie nie jest przeznaczone dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

 

Miejsce zajęć: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Czas trwania: 14:00 – 17:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 16 stycznia 2019 r. (środa)

Spotkanie nr 2: 6 lutego 2019 r. (środa)

Spotkanie nr 3: 6 marca 2019 r. (środa)

Spotkanie nr 4: 10 kwietnia 2019 r. (środa) 12 czerwca 2019 r. (środa)

Spotkanie 5: 8 maja 2019 r. (środa)

 

Prowadzący: Sonia Gogulla, Grażyna Skirmuntt

 

Opis cyklu:

Zapraszamy nauczycieli klas IV - VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w zgamifikowanym cyklu warsztatów pt. MOTYW + AKCJA = Gram i się uczę, w czasie których podejmiemy tematykę motywowania i motywacji, a jednocześnie w praktyczny sposób przedstawimy zasady gamifikacji zajęć.

Gamifikacja (syn. grywalizacja) to zastosowanie rozwiązań znanych z gier (np. RPG) w sytuacjach, które nie mają z grami nic wspólnego (np. realizacja poszczególnych działów nauczania przedmiotowego). Zastosowanie grywalizacji polega na takim przemodelowaniu sposobu realizacji określonej partii materiału (działu, kursu), by w swej strukturze przypominał grę (fabuła, kolejne poziomy wtajemniczenia, zdobywane skarby/nagrody/punkty itd.).

Wszystkie spotkania stanowią spójną tematycznie i zgrywalizowaną całość. Uczestnicy zajęć doświadczą grywalizacji z perspektywy ucznia, która zostanie wzbogacona o komentarze metodyczne oraz niezbędne treści teoretyczne.

 

Tematyka spotkań:

Spotkanie 1

Podczas pierwszego spotkania skupimy się na poznaniu istoty grywalizacji, poznamy cele i zasady tworzenia zgrywalizowanych zajęć oraz te elementy mechaniki i dynamiki gier, które są wykorzystywane w procesie grywalizacji.

Spotkanie 2

Podczas drugiego spotkania poznamy współczesne koncepcje motywacji i motywowania. Zastanowimy się co nas samych motywuje, a co motywuje naszych uczniów. Rozróżnimy motywację i motywatory zewnętrzne i wewnętrzne.

Spotkanie 3

Podczas trzeciego spotkania poznamy społeczne uwarunkowania procesu motywowania. Zastanowimy się także nad rolą i znaczeniem nagród w tym procesie oraz przeanalizujemy wpływ motywacji nauczycieli na motywację uczniów.

Spotkanie 4

Podczas czwartego spotkania zastanowimy się czy zajęcia przedmiotowe, wychowawcze, profilaktyczne są przestrzenią tematyczną do zgrywalizowania. Wymienimy się doświadczeniami, pomysłami i podejmiemy próbę opracowania mapy gry do wybranej partii materiału.

Spotkanie 5

Piąte spotkanie poświęcimy na porównanie i ocenę skuteczności motywacyjnej grywalizacji i innych, standardowych metod nauczania. Przedstawimy także przykłady zgrywalizowanych zajęć przedmiotowych.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 150 zł

Termin płatności: 9 stycznia 2019 r.

 

Opublikowano 21 września 2018
Zmieniono 24 kwietnia 2019
Zarchiwizowano 28 czerwca 2019
Wróć