Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Drama w edukacji profilaktyce.
Kod szkolenia: 12D/10

Informacja dla (przed)szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków (przed)szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w przedszkolu/szkole promującej zdrowie.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa 3 spotkania seminaryjno-warsztatowe.

Adresaci: nauczyciele szkół i placówek.

 

Miejsce zajęć: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 17 i 21

 

Czas trwania: 14:00 – 17:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 7 stycznia 2019 r. ((poniedziałek)

Spotkanie nr 2: 21 stycznia 2019 r. (poniedziałek)

Spotkanie nr 3: 27 lutego 2019 r. (środa)

 

Prowadzący: Magdalena Wieczorek

 

Spotkanie 1

Tytuł/tematyka: Drama jako metoda w pracy wychowawczej i profilaktycznej.
Zapoznanie się z podstawowymi informacjami o metodzie dramy stosowanej: drama jako metoda, nauczyciel dramy, kto może być uczestnikiem dramy? Zalety stosowania metody dramy. Ćwiczenia i wprawki dramowe.

Spotkanie 2

Tytuł/tematyka: Historia X,Y.
Zapoznanie z podstawowymi technikami dramy. Budowanie historii profilaktycznej. Praca ze stymulatorami, rekwizytami i kartami ról.

Spotkanie 3

Tytuł/tematyka: Wychowawcza i profilaktyczna skuteczność dramy – prezentacja projektów dramowych.
Techniki dramowe – superwizja projektów uczestników. Wychowawcza i profilaktyczna skuteczność dramy – podsumowanie.

 

Krótka notka o prowadzącym:

Magdalena Wieczorek, nauczyciel-konsultant w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach. Polonistka – filologia polska – Uniwersytet Śląski, Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży; Resocjalizacja Uniwersytet Śląski, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach. Nauczyciel dyplomowany, wieloletni pedagog szkolny. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, na rzecz wychowania i profilaktyki – z doradcami metodycznymi, pedagogami i psychologami szkolnymi uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest trenerem Programu Golden Five (Złota Piątka) i autorką projektu FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego. Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie śląskim.
Współpracuje z nauczycielami w zakresie wspierania w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspomaga szkoły w rozwoju, prowadzi sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli. Szkolenia w obszarach: trudne zachowania ucznia, budowanie strategii wychowawczych i korygujących, metoda dramy, dyscyplina, wagary, współpraca z rodzicami, zagrożenia cywilizacyjne.
Współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie z Wydziałem Wychowania i Profilaktyki.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 100 zł

Termin płatności: 31 grudnia 2018 r.

 

Opublikowano 21 września 2018
Zmieniono 23 września 2018
Zarchiwizowano 28 czerwca 2019
Wróć