Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Kompetencje – klucz(owe) do sukcesu.
Kod szkolenia: 12D/9

Informacja dla przedszkolnych i szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w szkole promującej zdrowie.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa cykl pięć spotkań seminaryjno-warsztatowych.

Adresaci: nauczyciele szkół i placówek

 

Miejsce zajęć: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 17 i 21

 

Czas trwania: 15:00 – 18:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 7 listopada 2018 r. (środa)

Spotkanie nr 2: 5 grudnia 2018 r. (środa)

Spotkanie nr 3: 9 stycznia 2019 r. (środa)

Spotkanie nr 4: 6 lutego 2019 r. (środa)

Spotkanie nr 5: 13 marca 2019 r. (środa)

 

Prowadzący: Anna Dzięgiel

Proponowany cykl warsztatów poświęcony jest zagadnieniu rozwijania kompetencji kluczowych w ramach realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Podczas kolejnych spotkań poznamy metody rozwijania kompetencji kluczowych i opracujemy przykładowe scenariusze zajęć edukacyjnych.

 

Spotkanie 1

Temat: Po co kompetencje i dlaczego kluczowe?
Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z ideą kompetencji kluczowych w ujęciu Dyrektywy UE i PE z roku 2006 oraz Aneksu z roku 2018. Dokonamy analizy poszczególnych kompetencji w zestawieniu z podstawą programową kształcenia ogólnego.

Spotkanie 2

Temat: Kompetencje kluczowe w życiu i pracy
Studium przypadku będzie punktem wyjścia do rozpoznania przydatności poszczególnych kompetencji w życiu codziennym i zawodowym. Dokonamy przeglądu znanych metod dydaktycznych pod kątem ich efektywności w rozwijaniu kompetencji kluczowych.

Spotkanie 3

Temat: Kompetencje kluczowe w podstawie programowej
Podczas spotkania dokonamy analizy podstawy programowej różnych przedmiotów pod kątem kompetencji kluczowych i zastanowimy się, w jaki sposób możemy je rozwijać w naszych szkołach.

Spotkanie 4

Temat: Metody rozwijania kompetencji kluczowych
Zapoznamy się z metodami, dzięki którym można efektywnie rozwijać kompetencje kluczowe naszych uczniów. Szczególną uwagę poświęcimy edukacji interdyscyplinarnej i pozaformalnej, m.in. projekt, wycieczka

Spotkanie 5

Temat: Opracowanie scenariuszy lekcji / zajęć edukacyjnych
Na podstawie analizy podstawy programowej opracujemy przykładowe scenariusze zajęć z wykorzystaniem poznanych metod rozwijania kompetencji kluczowych.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 150 zł

75 zł – płatne do 31 października 2018 r. oraz
75 zł – płatne po  1 stycznia 2019 r.

 

Opublikowano 21 września 2018
Zmieniono 23 września 2018
Zarchiwizowano 28 czerwca 2019
Wróć