Uprzejmie informuję, iż odwołujemy szkolenie 12D/8/1 – "Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży albo... niezbędnik nauczyciela: część II".
Powodem tej decyzji jest zbyt mała liczba uczestników oraz wpłat. Na liście zapisanych jest 36 uczestników. na zajęciach było obecnych odpowiednio 9 osób (I spotkanie) oraz 10 (II spotkanie).
Do dzisiaj otrzymaliśmy wpłaty od 10 uczestników.
Ponieważ wpłaty od uczestników muszą pokryć honorarium prowadzącego z przykrością podjęliśmy z Dyrekcją Ośrodka decyzję o odwołaniu kolejnych spotkań.
Osoby, które wpłaciły całość opłaty szkoleniowej prosimy o kontakt z kasą Ośrodka w celu ustalenia szczegółów dotyczących zwrotu nadpłaconej kwoty.

Koordynator Tomasz Wojtasik

 

Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży albo... niezbędnik nauczyciela: cz. II.
Kod szkolenia: 12D/8

Informacja dla szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w szkole promującej zdrowie.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa kolejne pięć spotkań seminaryjno-warsztatowych odbywających się w ramach dwuletniego cyklu Rozwój psychoseksualny dzieci młodzieży albo... niezbędnik nauczyciela.

Jest to kontynuacja cyklu rozpoczętego w ubiegłym roku szkolnym.

UWAGA!!! Zapraszamy również osoby, które nie uczestniczyły w pierwszej części cyklu – grupa ma charakter otwarty i jest możliwa rejestracja nowych uczestników.

Zgodnie ustaleniami poczynionymi ostatnim spotkaniu przed wakacjami uczestnicy tego cyklu z ubiegłego roku szkolnego zostaną automatycznie zarejestrowani do tej grupy.

Adresaci: nauczyciele szkół i placówek.

 

Miejsce zajęć: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Czas trwania: 14:00 – 18:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 22 listopada 2018 r. (czwartek)

Spotkanie nr 2: 10 stycznia 2019 r. (czwartek)

Spotkanie nr 3: 7 lutego 2019 r. (czwartek)

Spotkanie nr 4: 14 stycznia 2019 r. (czwartek)

Spotkanie nr 5: 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

 

Prowadzący: Wiesław Sokoluk

 

Tematyka:

Spotkanie 1

Temat: Podsumowanie normy rozwojowej i szczegółowe omówienie normy klinicznej

Spotkanie 2

Temat: Związek – determinanty wyboru partnera, fazy związku, kryzysy i konflikty

Spotkanie 3

Temat: Pomoc w typowych problemach seksualnych młodzieży

Spotkanie 4

Temat: Infekcje i choroby przenoszone drogą płciową – profilaktyka

Spotkanie 5

Temat: Kobiety – mężczyźni. Reakcje seksualne, zachowania, różnice w sposobach komunikowania

 

Krótka notka o prowadzącym:

Wiesław Sokoluk – seksuolog kliniczny i rozwojowy, prowadzi w tych obszarach praktykę psychoterapeutyczną oraz działalność edukacyjną i szkoleniową. Przez wiele lat współpracował z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Funduszem Ludnościowym Narodów Zjednoczonych (UNFPA), Krajowym Centrum ds. AIDS przy realizacji programów dotyczących zdrowia seksualnego. Jest wieloletnim członkiem i superwizorem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Od lat publikuje w prasie, autor książek, między innymi "Wychowanie do życia w rodzinie. Poradnik metodyczny dla nauczycieli", "Seks czegoś smutny. Antyporadnik dla tych, którzy grają o miłość".

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 150 zł

60 zł – płatne do 15 listopada 2018 r. oraz
90 zł – płatne po  1 stycznia 2019 r.

 

Opublikowano 21 września 2018
Zmieniono 23 stycznia 2019
Zarchiwizowano 28 czerwca 2019
Wróć