Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Zadbam o swoją przestrzeń.
Kod szkolenia: 12D/7

Informacja dla (przed)szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków (przed)szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w przedszkolu/szkole promującej zdrowie.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa cztery spotkania seminaryjno-warsztatowe.

Adresaci: nauczyciele przedszkoli.

 

Miejsce zajęć: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 17 i 21

 

Czas trwania: 15:00 – 18:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 29 listopada 2018 r. (czwartek)

Spotkanie nr 2: 24 stycznia 2019 r. (czwartek)

Spotkanie nr 3: 7 marca 2019 r. (czwartek) 18 kwietnia 2019 r. (czwartek)

Spotkanie nr 4: 9 maja 2019 r. (czwartek)

 

Prowadzący: Gabriela Wawrzynek

 

Warsztaty twórcze i zabawa stawiają na aktywność, autoekspresję, samorealizację bez wyznaczania granic możliwości; zwiększają poczucie wolności i bezpieczeństwa, troskę o swoją przestrzeń. Podczas proponowanych warsztatów uczestnicy mają szansę czerpać zarówno z dotychczasowej wiedzy, doświadczeń, jak i z nowych doznań artystycznych i nowych środków plastycznych. W tym roku cykl spotkań będzie nawiązywał do budowy otoczenia i przestrzeni.

 

Spotkanie 1 

"Jazda z gliną" materiał – glina samoutwardzalna.
Zabawa, nauka i praca z takim materiałem jak glina dają efekty w rozwijaniu zdolności manualnych, wyostrzają zmysł dotyku. Gwarantują satysfakcję.

Spotkanie 2 

PlayMais. Kreatywne maluchy.
PlayMais to niezwykłe klocki ze skrobi kukurydzianej, barwione barwnikami spożywczymi. Połączenie tych składników sprawia, PlayMais jest w pełni ekologicznym i bezpiecznym materiałem twórczym. Zabawa tymi klockami rozwija kreatywność, umiejętności motoryczne i wyobraźnie przestrzenną.

Spotkanie 3 

Ale gips ;)
Wspólna zabawa, możliwość zdobycia nowych umiejętności i okazja do poznania warsztatu i możliwości rzeźbiarskich taśmy gipsowej. W statuetkach na pewno rozpoznawalne będą postacie dobrze znanych ptaków z bajek i lektury dziecięcej..

Spotkanie 4 

Instalacje.
Tytuł wydawałoby się bardzo ogólny, w rzeczywistości artystycznej konkretny. Dotyczy bardzo kreatywnej postawy motywującej do myślenia, działania i istnienia w przestrzeni autora i odbiorców. Daje poczucie spełnienia, radości i bezpieczeństwa.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 120 zł

60 zł – płatne do 22 listopada 2018 r. oraz
60 zł – płatne po  1 stycznia 2019 r.

 

Opublikowano 21 września 2018
Zmieniono 6 marca 2019
Zarchiwizowano 28 czerwca 2019
Wróć