Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Ucz się, baw... i rośnij zdrowo!
Kod szkolenia: 12D/6

Informacja dla przedszkolnych i szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w szkole promującej zdrowie.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa 4 spotkania seminaryjno-warsztatowe.

Adresaci: nauczyciele przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej, szkoły podstawowej, szkoły specjalnej.

 

Miejsce zajęć: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 17 i 21

 

Czas trwania: 15:00 – 18:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 24 października 2018 r. (środa)

Spotkanie nr 2: 21 listopada 2018 r. (środa)

Spotkanie nr 3: 12 grudnia 2018 r. (środa)

Spotkanie nr 4: 17 stycznia 2018 r. (czwartek)

 

Prowadzący: Gabriela Niemiec

 

Zabawa jest podstawową formą działalności dziecka. Zabawa – uczy, i odwrotnie, podczas nauki można się bawić. Jest ona skutecznym środkiem wzmacniającym zainteresowania dzieci i uczniów. W pedagogice stosowano dotychczas zabawę jako metodę w pracy przede wszystkim z dziećmi młodszymi i młodzieżą, najczęściej w formach pozaszkolnych. Obecnie pedagodzy zabawy powołują się na psychologiczne uzasadnienia zabawy w rozwoju jednostki i grupy, a zwłaszcza na jej znaczenie w psychoterapii. Znajduje więc ona zwolenników także podczas zajęć szkolnych i przedszkolnych. Posługuje się różnymi środkami, takimi jak: słowo pisane i mówione, gest, ruch, taniec, malowanie, dotyk, dźwięk, odgrywanie ról, pantomima. Spełnia funkcję pomocniczą w procesie kształcenia i rozwoju zarówno intelektualnego, jak i fizycznego.

 

Tematyka spotkań:

Spotkanie 1

Zabawy zmysłowo-ruchowe. Ćwiczenia do stymulacji sensorycznej, z wykorzystaniem prostych przedmiotów codziennego użytku.
Warsztat poświęcony poznaniu objawów braku zdolności sensomotorycznych u małego dziecka. Poznanie znaczenia ćwiczeń zmysłowo-ruchowych w wyrównywaniu startu szkolnego. Poznanie zestawów ćwiczeń stymulujących układy sensoryczne do codziennego stosowania w przedszkolu, szkole i domu.

Spotkanie 2

Zabawy przeciwko agresji.
Warsztat poświęcony problematyce agresji w przedszkolu i szkole. Poznanie różnego rodzaju zabaw interakcyjnych do konstruktywnego przezwyciężania złości i agresji.

Spotkanie 3

Kamishibai – teatr ilustracji. Jak zamienić seans głośnego czytania w chwilę magii...
Warsztat poświęcony poznaniu techniki czytania wywodzącej się z Japonii, wykorzystującej kartonowe plansze z obrazkami i tekstem do prezentowania fragmentów historii, bajek czy opowiadań. Poznanie, jak ważny wpływ na rozwój czytelnictwa u małego dziecka ma ilustracja i głośne czytanie, czyli obraz i dźwięk.

Spotkanie 4

Zabawy wyciszające i relaksacyjne na każdą porę roku.
Warsztat poświęcony znaczeniu zabaw wyciszających w kontaktach z dziećmi nadpobudliwymi ruchowo. Wzbogacanie warsztatu pracy o zabawy, które wyciszają, uczą konsekwencji i cierpliwości oraz ćwiczą koncentrację u młodszych dzieci.

 

Krótka notka o prowadzącym:

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 120 zł

Termin płatności: 17 października 2018 r.

 

Opublikowano 21 września 2018
Zmieniono 23 września 2018
Zarchiwizowano 28 czerwca 2019
Wróć