Lp.

Tematyka spotkań

Prowadzący

Termin spotkań

1

Rozpoczęcie roku – kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2018/2019

Aktualizacja przepisów prawnych

Jolanta Leśniak

5 września 2018 r.
w godz. 9:00 – 12:00

2

Sytuacje kryzysowe w szkole – procedury...

Janina Żebracka-Sztuka – społeczny kurator sądowy

10 października 2018 r.
w godz. 9:00 – 12:00

3

Wędrujący poszukiwacz czy wszędobylski obserwator..

Katarzyna Tymkiewicz-Drzewiecka

7 listopada 2018 r.
w godz. 9:00 – 12:00

4

Wędrujący poszukiwacz czy wszędobylski obserwator – cd.

Podsumowanie I semestru pracy, sprawy bieżące

Katarzyna Tymkiewicz-Drzewiecka

Jolanta Leśniak

5 grudnia 2018 r.
w godz. 10:00 – 13:00

5

YES – język edukacji – praca z dzieckiem przybywającym z zagranicy. Sprawy bieżące

Anna Dzięgiel

Jolanta Leśniak

9 stycznia 2019 r.
w godz. 10:00 – 13:00

6

Aktualizacja narzędzi do badań pedagogicznych w szkole

Doradcy metodyczni

Jolanta Leśniak

6 lutego 2019 r.
w godz. 10:00 – 13:00

7

Udział w konferencji – "Siła jest kobietą" – Teatr Rozrywki w Chorzowie

Jolanta Leśniak

8 marca 2019 r.
w godz. 10:00 – 13:00

8

Wymiana narzędzi i metod pracy. Sprawy uczniów – analiza przypadków poszczególnych. Roszczeniowy rodzic

Jolanta Leśniak

8 maja 2019 r.
w godz. 10:00 – 13:00

9

Praca z uczniem przybywającym z zagranicy. Podsumowanie pracy doradców metodycznych. Sprawy bieżące

Anna Dzięgiel

Jolanta Leśniak

19 czerwca 2019 r.
w godz. 9:30 – 12:30

 

Koordynator:

Jolanta Leśniak – nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 17 września 2018
Zmieniono 10 maja 2019
Zarchiwizowano 19 czerwca 2019
Wróć