Zapraszamy na cykl spotkań seminaryjno-warsztatowych dla doradców zawodowych: Akademia szkolnego doradcy zawodowego.

Adresaci szkolenia: warsztaty adresowane są do szkolnych doradców zawodowych, którzy chcieliby doskonalić swój warsztat pracy i dzielić się własnymi doświadczeniami w zakresie organizacji doradztwa zawodowego ale również psychologów i pedagogów szkolnych, którzy podejmują w szkole działania z zakresu doradztwa zawodowego.

 

Terminy spotkań:

83D/I

9 października 2018 r.
w godz. 14:30 – 18:00

Jak planować doradztwo w szkole w zgodzie z nowymi przepisami prawa oświatowego?

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz – Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

83D/II

13 listopada 2018 r.
w godz. 14:30 – 18:00

Mam pomysł i co dalej?

Aleksandra Ćwiklińska, Małgorzata Miszczak – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

83D/III

22 stycznia 2019 r.
w godz. 14:30 – 18:00

Możliwości wsparcia dla absolwentów i osób pragnących się przekwalifikować lub uzupełnić kwalifikacje

Aleksandra Ćwiklińska, Małgorzata Miszczak – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

83D/IV

12 marca 2019 r.
14 maja 2019 r.
w godz. 14:30 – 18:00

Inspirujące rozmowy o przyszłości – wspieranie uczniów w formułowaniu i realizacji celów edukacyjno-zawodowych

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz – Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

83D/V

9 kwietnia 2019 r.
11 czerwca 2019 r.
w godz. 14:30 – 18:00

Wstęp do przedsiębiorczości z wykorzystaniem ekonomicznej gry symulacyjnej

Jolanta Drobot, Maciej Zegarek – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

83D/VI

14 maja 2019 r.
12 marca 2019 r.
w godz. 14:30 – 18:00

Jak motywować uczniów do zmian i działania?

Sonia Gogulla – Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

83D/VII

11 czerwca 2019 r.
w godz. 14:30 – 18:00

Poznaję siebie – moje zdolności i zainteresowania. TIK w doradztwie zawodowym

Sebastian Koczy – Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

Szkolenie odbędzie się po zakończeniu zajęć dydaktycznych w ramach oferty wakacyjnej. Dokładny termin podamy w czerwcu.

 

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach

Opis szkolenia

Warsztaty adresowane są do osób pragnących:

  • dokonać diagnozy istniejącego szkolnego systemu doradztwa zawodowego,
  • planować system działań w zakresie doradztwa zawodowego stosownie do potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli oraz obowiązujących przepisów prawa oświatowego,
  • doskonalić swoje umiejętności w zakresie diagnozowania potencjału edukacyjno-zawodowego uczniów,
  • rozwijać kompetencje doradcze,
  • wspierać uczniów w formułowaniu i realizacji celów edukacyjno-zawodowych,
  • poszerzyć wiedzę na temat wsparcia dla absolwentów na rynku pracy.

Szkolenie ma na celu doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach w obszarze poradnictwa edukacyjno-zawodowego.

Cena szkolenia zawiera wyłącznie koszty organizacyjne ROM-E Metis; pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy występują na szkoleniach gościnnie w ramach swoich obowiązków służbowych.

 

Warunki uczestnictwa

Zapisy przyjmowane są na cały cykl szkoleń lub pojedyncze warsztaty.

Skorzystaj z tego formularza online (kliknij), aby zapisać się na cały cykl, lub skorzystaj z poniższych linków na poszczególne spotkania.

Szkolenie 83D/VII

Koszt udziału: 25 zł

 

Szkolenie 83D/I

Koszt udziału: 25 zł

Termin płatności: 5 października 2018 r.

 

Szkolenie 83D/II

Koszt udziału: 25 zł

Termin płatności: 6 listopada 2018 r.

 

Szkolenie 83D/III

Koszt udziału: 25 zł

Termin płatności: 15 stycznia 2019 r.

 

Szkolenie 83D/VI

Koszt udziału: 25 zł

Termin płatności: 5 marca 2019 r.

 

Szkolenie 83D/IV

Koszt udziału: 25 zł

Termin płatności: 7 maja 2019 r.

 

Szkolenie 83D/V

Koszt udziału: 25 zł

Termin płatności: 4 czerwca 2019 r.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail:

Sebastian Koczy
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 137
e-mail:

Opublikowano 13 września 2018
Zmieniono 3 kwietnia 2019
Zarchiwizowano 14 czerwca 2019
Wróć